Als u in Mail op de Mac steeds om uw wachtwoord wordt gevraagd

In Mail wordt gemeld dat er geen verbinding kan worden gemaakt met de e-mailaccount en u wordt herhaaldelijk gevraagd om het wachtwoord in te voeren.

Als uw Mac is verbonden met internet, maar er plotseling wordt gevraagd om het wachtwoord van uw e-mailaccount, kunt u het over het algemeen later opnieuw proberen. Het is echter ook mogelijk dat u uw e-mailaanbieder moet raadplegen voor een oplossing. Als u iCloud Mail van Apple gebruikt, leest u hier hoe u problemen met iCloud Mail oplost.

Waarom wordt er in Mail herhaaldelijk om uw wachtwoord gevraagd?

Er wordt in Mail om uw wachtwoord gevraagd wanneer er wel verbinding kan worden gemaakt met de e-mailaanbieder, maar niet met uw e-mailaccount omdat de e-mailaanbieder het wachtwoord van de e-mailaccount niet accepteert.

De e-mailaanbieder kan het wachtwoord weigeren om verschillende redenen, zoals:

 • U gebruikt niet het huidige e-mailwachtwoord. Als u het wachtwoord op een ander apparaat hebt bijgewerkt, controleert u of u hetzelfde wachtwoord op uw Mac gebruikt.

 • U moet om veiligheidsredenen van de e-mailaanbieder het wachtwoord bijwerken of opnieuw instellen. Als u bijvoorbeeld Google's authenticatie in twee stappen gebruikt, is voor uw Gmail-account in Mail het correcte app-specifieke wachtwoord vereist.

 • De e-mailaanbieder heeft uw account gedeactiveerd of opgeschort. Neem contact op met de e-mailaanbieder voor hulp.

Uw wachtwoord controleren in het voorkeurenpaneel 'Internetaccounts'

Afhankelijk van het type e-mailaccount dat u hebt, kunt u het huidige wachtwoord mogelijk weer activeren door deze stappen te volgen:

 1. Stop Mail. Als het programma niet wil stoppen, kunt u het geforceerd stoppen..

 2. Kies het Apple-menu  > 'Systeeminstellingen' (of 'Systeemvoorkeuren') en klik op 'Internetaccounts'.

 3. Klik op uw e-mailaccount.

 4. Klik op de knop 'Details’ (indien aanwezig).

 5. Als u een wachtwoordveld voor uw account ziet, verwijdert u het wachtwoord en typt u het juiste wachtwoord.

 6. Sluit het instellingenvenster, open Mail en probeer uw account opnieuw te gebruiken.

Als Mail nog steeds blijft vragen om het wachtwoord, is het ingevoerde wachtwoord waarschijnlijk onjuist. Uw e-mailaanbieder kan u helpen bij het controleren van uw e-mailinstellingen en ervoor zorgen dat u het juiste wachtwoord gebruikt.

Testen via webmail

Veel aanbieders van e-mailservices bieden een webmailvoorziening, waarmee u e-mail kunt gebruiken via een webbrowser zoals Safari, in plaats van met een e-mailapp zoals Mail. Als u bijvoorbeeld een iCloud Mail-account hebt, kunt u iCloud.com gebruiken om e-mail te versturen en ontvangen.

Aangezien het wachtwoord dat u gebruikt voor Mail en webmail normaal gesproken hetzelfde is, kunt u proberen met dat wachtwoord in te loggen bij webmail. Als het ook niet werkt voor webmail, is het wachtwoord waarschijnlijk onjuist. Uw e-mailaanbieder kan u helpen bij het controleren van uw e-mailinstellingen en ervoor zorgen dat u het juiste wachtwoord gebruikt voor de Mail-app.

Uw account verwijderen en weer toevoegen

Als andere oplossingen niet werken, kunt u uw e-mailaccount opnieuw configureren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Verwijder uw e-mailaccount in Mail.

 2. Voeg uw e-mailaccount weer toe in Mail.

Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: