macOS High Sierra

Navigeren op webpagina's met behulp van afbeeldingen of frames

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Afbeeldingen

  • Om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan, druk je op VO + Command + G of op VO + Command + Shift + G.

Om te bepalen wanneer je naar afbeeldingen wilt navigeren, open je VoiceOver-programma (druk op VO + F8 als VoiceOver is ingeschakeld) en klik je op de categorie 'Navigatie'.

Als een afbeelding geen beschrijvende tekst heeft, wordt de bestandsnaam van de afbeelding uitgesproken. Voor deze afbeeldingen (of voor afbeeldingen waarvan de alt-tekst niet zinvol is) kun je een aangepast label aanmaken.

Frames

Als de informatie op een webpagina is onderverdeeld in frames, kun je van frame naar frame navigeren.

  • Om naar het volgende frame te gaan, druk je op VO + Command + F.

  • Om naar het vorige frame te gaan, druk je op VO + Command + Shift + F.

Als tijdens het bekijken van webpagina's afbeeldingen of frames in de rotor staan, kun je met de rotor naar een bepaalde afbeelding of een bepaald frame gaan. Zie Navigeren met de rotor voor meer informatie.