macOS High Sierra

Je gezin beheren

Als je Delen met gezin instelt, ben je de organisator van het gezin. Je kunt gezinsleden toevoegen, personen opnieuw uitnodigen om lid van het gezin te worden, de Apple ID wijzigen die gezinsleden voor aankopen gebruiken, de voorzieningen selecteren die gezinsleden kunnen gebruiken en gezinsleden verwijderen. Als organisator kun je ook Delen met gezin beëindigen en de gezinsgroep opheffen.

Als je wel lid van een gezin bent, maar niet de organisator bent, kun je je instellingen voor Delen met gezin wijzigen. Zie hiervoor Aankopen delen met je gezin en Je locatie niet meer met gezinsleden delen. Zie Delen met gezin configureren als je geen familiegroep hebt.

Gezinsleden toevoegen

De organisator van het gezin kan maximaal vijf gezinsleden toevoegen.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'iCloud'.

  Open het paneel 'iCloud' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op 'Beheer gezin', klik op de knop met het plusteken  en voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Iemand toevoegen die een Apple ID heeft: Voer de naam of het e-mailadres in van de persoon die je aan het gezin wilt toevoegen, klik op 'Ga door' en volg de instructies op het scherm. De persoon die je toevoegt, moet al een Apple ID hebben om bij iCloud in te loggen.

   Als degene die je toevoegt in de buurt is, voert hij of zij gewoon zijn of haar Apple ID en wachtwoord in. Je kunt de persoon ook een e-mail sturen met een uitnodiging om lid te worden.

  • Een account voor een kind aanmaken: Selecteer 'Maak een Apple ID aan voor een kind dat geen account heeft', klik op 'Ga door' en volg de instructies op het scherm.

   Om te voldoen aan de wetgeving ter bescherming van de onlineprivacy van kinderen, moet je onder andere de CVV, een via sms verstuurde verificatiecode of de beveiligingscode van je betaalmethode invoeren om aan te geven dat je als ouder toestemming geeft. Als er voor je een andere betaalmethode is geregistreerd, wordt je gevraagd de gegevens van een creditcard, een betaalkaart of een UnionPay-kaart in te voeren voordat je verder kunt gaan.

Aankopen van nieuwe gezinsleden zijn voor het hele gezin beschikbaar nadat de nieuwe leden de Apple ID's hebben bevestigd die ze gebruiken om aankopen bij de iTunes Store, App Store en iBooks Store te delen. Iedereen kan dit doen in het voorkeurenpaneel 'iCloud' op zijn of haar Mac of via 'Instellingen' > 'iCloud' op zijn of haar iOS-apparaat.

Iemand opnieuw uitnodigen om lid te worden

Als organisator van het gezin kun je iemand opnieuw via e-mail uitnodigen om lid te worden als die persoon de uitnodiging nog niet heeft geaccepteerd.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'iCloud'.

  Open het paneel 'iCloud' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op 'Beheer gezin', selecteer het gezinslid aan de linkerkant en klik vervolgens op 'Verstuur uitnodiging opnieuw' aan de rechterkant.

De gedeelde creditcard wijzigen

Als organisator van het gezin kun je de creditcard wijzigen die door alle gezinsleden wordt gedeeld.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'iCloud'.

  Open het paneel 'iCloud' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op 'Accountgegevens', klik op 'Betaling' en voer een van de volgende stappen uit:

  • Er wordt één betaalmethode weergegeven: Klik op 'Details' en wijzig de creditcardgegevens en het factuuradres voor je primaire betaalmethode.

  • Er worden twee betaalmethoden weergegeven: Gebruik iTunes om de creditcardgegevens en het factuuradres te wijzigen voor de Apple ID die je gebruikt om aankopen met je gezin te delen. Zie Je iTunes Store-account beheren in iTunes Help voor instructies.

  De primaire betaalmethode wordt altijd weergegeven. Er wordt geen tweede betaalmethode (Delen met gezin) weergegeven als je de organisator van het gezin bent en de Apple ID waarmee je bij iCloud inlogt ook de Apple ID is die je gebruikt voor aankopen die je met je gezin deelt. In dit geval maken je gezinsleden ook gebruik van je primaire betaalmethode voor aankopen die via Delen met gezin worden gedaan. Zie Aankopen delen met je gezin voor informatie over het gebruik van een andere Apple ID.

Gezinsleden verwijderen

Als organisator van het gezin kun je mensen uit de familiegroep verwijderen. Nadat je iemand uit het gezin hebt verwijderd, kan die persoon mogelijk wel een ander gezin configureren of lid worden van een ander gezin. Elke persoon kan per jaar echter maar van twee gezinnen lid worden. (Ook het opnieuw lid worden van een gezin of het aanmaken van een nieuw gezin wordt hierbij meegeteld.)

Kinderen onder de 13 jaar kunnen niet uit een gezin worden verwijderd (leeftijd verschilt per land of regio). Je kunt echter ook een kind naar een andere groep verplaatsen met Delen met gezin.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'iCloud'.

  Open het paneel 'iCloud' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op 'Beheer gezin', selecteer het gezinslid aan de linkerkant en klik vervolgens op de knop met het minteken .

De persoon die je uit het gezin verwijdert, behoudt de aankopen die met de gedeelde creditcard zijn betaald, maar heeft vanaf dat moment geen toegang meer tot de andere dingen die het gezin deelt.

 • De andere onderdelen van gezinsleden verschijnen niet meer in het gedeelte 'Aankopen' van de iTunes Store, App Store en iBooks Store.

 • Met DRM beveiligde muziek, films, tv-programma's, boeken en programma's die het gezinslid eerder heeft gedownload, maar die oorspronkelijk door iemand anders zijn gekocht, zijn niet meer toegankelijk voor het voormalige gezinslid. Andere gezinsleden kunnen het met DRM beschermde materiaal dat ze uit de verzameling van een voormalig lid hebben gedownload niet meer gebruiken.

 • Aankopen vanuit een programma zijn niet langer beschikbaar als het gezinslid deze aankopen heeft gedaan met een programma dat oorspronkelijk door iemand anders is gekocht. Het gezinslid kan opnieuw toegang tot de aankopen vanuit een programma krijgen door het programma te kopen.

 • Het fotoalbum, de agenda en de herinneringenlijst van het gezin worden van de apparaten van het gezinslid verwijderd.

 • De locatie van apparaten van gezinsleden wordt niet weergegeven als het gezinslid Zoek mijn iPhone gebruikt op iCloud.com of op zijn of haar iOS-apparaten.

De gedeelde voorzieningen voor je gezin wijzigen

Als organisator van het gezin kun je de voorzieningen die je gezin gebruikt toevoegen, wijzigen of stopzetten.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'iCloud'.

  Open het paneel 'iCloud' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op 'Beheer gezin'.

 3. Klik op 'Programma's en voorzieningen' en voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Apple Music: Alle gezinsleden worden automatisch als lid ingeschreven of uitgeschreven wanneer je de abonnementsstatus van je gezinslidmaatschap wijzigt.

  • iCloud-opslag: Als je een iCloud-opslagabonnement van 200 GB of 2 TB aanschaft, kunnen je gezinsleden hier samen met jou gebruik van maken. Afzonderlijke gezinsleden kunnen ook hun eigen opslagabonnement kiezen, mochten ze dat willen. Als je het delen van iCloud-opslag stopzet, krijgen gezinsleden een overgangsperiode waarin zij de gedeelde opslagruimte nog kunnen gebruiken. Hierna moeten zij zelf een opslagabonnement aanschaffen.

  • Aankopen delen: Klik op 'Aankopen delen' om het delen van aankopen met je gezin in of uit te schakelen, je betaalmethode te wijzigen of andere instellingen aan te passen.

  • Locatie delen: Klik op 'Locaties delen' en selecteer de gezinsleden met wie je je locatie wilt delen of deselecteer bepaalde gezinsleden. Als je Locaties delen niet hebt geconfigureerd, klik je op 'Meer informatie' voor instructies voor hoe je dit op al je apparaten configureert.

 4. Klik op 'Gereed'.

Wanneer je Delen met gezin configureert, worden een fotoalbum, een agenda en herinneringen beschikbaar gesteld die door alle geabonneerde gezinsleden kunnen worden gebruikt. Als organisator van het gezin kun jij deze gedeelde onderdelen ook verwijderen, zodat gezinsleden er geen gebruik meer van kunnen maken.

Delen met gezin beëindigen

Als organisator van het gezin kun je Delen met gezin beëindigen en de familiegroep opheffen door jezelf uit de groep te verwijderen. Hierna kan iedereen die deel uitmaakte van je gezin een nieuw gezin configureren of lid worden van een ander gezin. Elke persoon kan per jaar echter maar van twee gezinnen lid worden. (Ook het opnieuw lid worden van een gezin of het aanmaken van een nieuw gezin wordt hierbij meegeteld.)

Als leden van het gezin jonger zijn dan 13 jaar (leeftijd verschilt per land of regio), moet je hen verplaatsen naar een andere familiegroep voordat je Delen met gezin kunt beëindigen.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'iCloud'.

  Open het paneel 'iCloud' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op 'Beheer gezin', selecteer je naam aan de linkerkant en klik vervolgens op de knop met het minteken .

Als je Delen met gezin beëindigt, behouden de gezinsleden de aankopen die met de gedeelde creditcard zijn betaald, maar hebben ze vanaf dat moment geen toegang meer tot de andere dingen die het gezin deelt.

 • De andere onderdelen van gezinsleden verschijnen niet meer in het gedeelte 'Aankopen' van de iTunes Store, App Store en iBooks Store.

 • Met DRM beveiligde muziek, films, tv-programma's, boeken en programma's die oorspronkelijk door één gezinslid zijn aangeschaft en door anderen zijn gedownload, kunnen alleen worden gebruikt door degene die ze oorspronkelijk heeft aangeschaft.

 • Aankopen die vanuit een programma zijn gedaan, zijn niet langer beschikbaar als het programma in kwestie oorspronkelijk door iemand anders is gekocht. Voormalige gezinsleden kunnen opnieuw toegang krijgen tot de aankopen die vanuit een programma zijn gedaan door het programma in kwestie te kopen.

 • Het fotoalbum, de agenda en de herinneringenlijst van het gezin worden van de apparaten van alle gezinsleden verwijderd.

 • De locatie van apparaten van gezinsleden wordt niet meer weergegeven in Zoek mijn iPhone op iCloud.com of op iOS-apparaten.