macOS High Sierra

Letters met accenttekens invoeren

  • Het menu met de beschikbare accenttekens gebruiken: Houd een toets ingedrukt, bijvoorbeeld a, om het menu met de beschikbare accenttekens weer te geven. Het menu wordt niet weergegeven voor toetsen waarvoor geen accenttekens beschikbaar zijn. Selecteer een teken in het menu, zoals á. Je kunt ook op de toets met het nummer van het gewenste accentteken drukken. Een andere manier is om met de pijltoetsen door de tekens te bladeren en vervolgens op de spatiebalk te drukken.

    Het menu met de beschikbare accenttekens voor de letter a, met acht varianten van de letter.
  • Dode toetsen gebruiken: Als je vaak letters met diakritische tekens typt, kun je deze letters vaak sneller invoeren door dode toetsen te gebruiken. Je drukt dan tegelijk met een andere toets een speciale toets in om een letter met een diakritisch teken in te voeren. Als je bijvoorbeeld â wilt invoeren terwijl je de toetsenbordindeling 'ABC' gebruikt, druk je op Option + i en typ je vervolgens a.

    In Toetsenbordweergave herken je de dode toetsen van een toetsenbordindeling aan de oranje markering (het is mogelijk dat je eerst een speciale toets moet indrukken). In de toetsenbordindeling 'ABC' druk je bijvoorbeeld op de Option-toets om de dode toetsen weer te geven.

    Toetsenbordweergave met de indeling 'ABC' en vijf gemarkeerde dode toetsen.

Je kunt ook letters met accenttekens invoeren met behulp van emoji en symbolen.