macOS High Sierra

Onderdelen uitsluiten van een reservekopie in Time Machine

Je kunt onderdelen uitsluiten van een reservekopie om ruimte op je reservekopieschijf te besparen of omdat je een andere methode gebruikt om van deze onderdelen een reservekopie te maken.

  1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Time Machine'.

    Open het paneel 'Time Machine' in Systeemvoorkeuren

  2. Klik op 'Opties'.

  3. Klik op de knop met het plusteken () en selecteer een of meer onderdelen. Je kunt ook onderdelen naar de lijst slepen. Om een onderdeel te verwijderen, selecteer je het onderdeel en klik je op de knop met het minteken (). In de voorkeursinstellingen van Time Machine kun je bijvoorbeeld de map 'Programma's' of systeembestanden uitsluiten van de reservekopieën die met Time Machine worden gemaakt.

    De reservekopieschijf wordt automatisch opgenomen in de lijst met onderdelen waarvan geen reservekopie moet worden gemaakt.

  4. Klik op 'Bewaar'.

Opmerking: Uitgesloten onderdelen worden nog wel in lokale momentopnamen van Time Machine weergegeven.