macOS High Sierra

Teruggaan naar een eerdere versie van macOS

Als je Time Machine gebruikt om een reservekopie te maken van je Mac, kun je eenvoudig teruggaan naar een eerdere versie van macOS als er na het installeren van een update problemen optreden. Als je een reservekopie van Time Machine wilt selecteren op een SMB-server, moet macOS Sierra of een nieuwere versie op de Mac worden uitgevoerd.

Belangrijk: Als je teruggaat naar een eerdere versie van macOS, worden alle wijzigingen gewist die je na de installatie van de nieuwe versie van macOS in de bestanden op je Mac hebt aangebracht. Om nieuwe of gewijzigde bestanden te bewaren, kopieer je deze naar een andere schijf of maak je een reservekopie voordat je deze instructies uitvoert.

  1. Druk deze instructies af.

    Klik op de deelknop  in het helpvenster en kies 'Druk af'.

  2. Kies Apple-menu > 'Herstart'. Nadat je Mac opnieuw is opgestart (bij sommige Mac-computers hoor je een opstartgeluid), houd je de toetsen Command + R ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

  3. Schakel het aankruisvak 'Zet terug van Time Machine-reservekopie' in en klik vervolgens op 'Ga door'.

  4. Selecteer je reservekopieschijf voor Time Machine.

  5. Selecteer de Time Machine-reservekopie die je wilt herstellen. Om je computer terug te brengen in de staat die de computer vóór de installatie van de nieuwe versie van macOS had, kies je de meest recente reservekopie die vóór de installatie van de nieuwe versie is gemaakt.

  6. Volg de instructies op het scherm.

Als je een reservekopie van bestanden hebt gemaakt op de manier die onder het kopje "Belangrijk" hierboven is beschreven, kun je deze bestanden nu herstellen. Als je met Time Machine een reservekopie van deze bestanden hebt gemaakt, klik je op het Time Machine-symbool () in de menubalk, kies je 'Activeer Time Machine' en haal je de bestanden op.