macOS High Sierra

Toezicht houden op het computergebruik van kinderen

Als voor een gebruiker ouderlijk toezicht is ingesteld, kun je logbestanden bekijken om de activiteiten van die gebruiker in programma's en op het internet in de gaten te houden.

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Ouderlijk toezicht'.

  Open het paneel 'Ouderlijk toezicht' in Systeemvoorkeuren

 2. Klik op het hangslot  om de optie te ontgrendelen en voer vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder in of gebruik Touch ID als je Mac een Touch Bar heeft.

 3. Selecteer een gebruiker in de lijst met gebruikers.

 4. Klik op 'Logbestanden'.

 5. Klik op het venstermenu 'Toon activiteit voor' en kies vervolgens de periode waarvoor je logbestanden wilt bekijken.

 6. Voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Klik op 'Programma's' om een lijst te zien (gesorteerd van meest gebruikt naar minst gebruikt), plus een interactief cirkeldiagram met daarin de tijd (als percentage) die in elk programma is doorgebracht.

  • Klik op 'Web' om een lijst met websites te zien (gesorteerd van meest gebruikt naar minst gebruikt), plus een interactief cirkeldiagram met daarin de tijd (als percentage) die op elke website is doorgebracht.

 7. Voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Klik in de weergave 'Programma's' op het driehoekje om de tijden, datums en tijdsduur weer te geven.

  • Klik in de weergave 'Web' op het driehoekje naast de naam van een website om een lijst met specifieke webpagina's te zien. Klik op het driehoekje naast de naam van een webpagina om de tijden en datums van bezoeken aan die webpagina te zien.

  • Als je niet wilt dat het kind een bepaald programma gebruikt of naar een bepaalde website gaat, selecteer je de vermelding en klik je op 'Beperk'. Om de blokkering van het programma of de website op te heffen, klik je op 'Sta toe'.

  • Klik op 'Open' om een geselecteerd programma te openen of een geselecteerde website weer te geven.

Om de geschiedenis voor de weergave 'Programma's' of 'Web' te wissen, klik je op 'Wis logbestand'.