macOS High Sierra

De lettergrootten in het venster 'Lettertypen' wijzigen

Je kunt de lettergrootten wijzigen die beschikbaar zijn in het venster 'Lettertypen'.

 1. Kies in een programma zoals Mail of Teksteditor de opties 'Opmaak' > 'Toon lettertypen' of 'Opmaak' > 'Lettertype' > 'Toon lettertypen'.

 2. Klik in het venster 'Lettertypen' op het taakmenu , kies 'Wijzig grootte' en voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Een lettergrootte toevoegen: Typ een nieuwe grootte en klik op de knop met het plusteken .

  • De waarden op de schuifknop wijzigen: Typ nieuwe waarden in de velden 'Max.' en 'Min.'.

  • Een lettergrootte verwijderen: Selecteer de grootte in de lijst en klik op de knop met het minteken .

  • De oorspronkelijke waarden herstellen: Klik op 'Stel grootte opnieuw in'.

 3. Klik op 'Gereed'.