macOS High Sierra

Tags gebruiken om bestanden te ordenen

Je kunt bestanden en mappen voorzien van tags, zodat je ze gemakkelijker kunt terugvinden. Je kunt tags gebruiken voor alle bestanden en mappen, ongeacht of ze op je Mac of in iCloud worden bewaard.

Tags toevoegen aan bestanden en mappen

Je kunt meerdere tags aan een bestand toevoegen.

 • Een tag toevoegen aan een geopend bestand: Plaats de aanwijzer rechts van de documenttitel, klik op de pijl en klik vervolgens in het veld 'Tags'. Voer nu een nieuwe tag in of kies een tag uit de lijst.

 • Een tag toevoegen aan een nieuw bestand wanneer je het bestand bewaart: Klik op 'Archief' > 'Bewaar'. Klik in het dialoogvenster 'Bewaar' in het veld 'Tags'. Voer vervolgens een nieuwe tag in of kies een tag uit de lijst.

 • Een tag toevoegen aan een bestand op het bureaublad of in de Finder: Selecteer het onderdeel en open het Archief-menu. Je kunt ook op het onderdeel klikken terwijl je de Control-toets ingedrukt houdt of met twee vingers op het onderdeel tikken. Kies een kleur  onder 'Tags'. Klik op 'Tags' om andere tags te kiezen of een nieuwe tag in te voeren.

  Je kunt ook een Finder-venster openen en het onderdeel selecteren. Klik op de knop 'Tags' en voer een nieuwe tag in of kies een tag uit de lijst.

Onderdelen met tags zoeken

 1. Klik op het Finder-symbool in het Dock om een Finder-venster te openen.

 2. Voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Een tag zoeken: Voer in het zoekveld de tagkleur of -naam in en selecteer de tag vervolgens in de suggesties.

   Vraag Siri. Zeg bijvoorbeeld: "Zoek bestanden met een rood label". Meer informatie over Siri.

  • Een tag in de navigatiekolom selecteren: Om alle onderdelen met een bepaalde tag weer te geven, klik je op de tag  in de Finder-navigatiekolom.

   Om de onderdelen te wijzigen die in de navigatiekolom worden weergegeven, kies je 'Finder' > 'Voorkeuren', klik je op 'Tags' en selecteer je de tags die je wilt weergeven.

  • De volgorde van onderdelen wijzigen aan de hand van een tag: Klik op de knop voor het rangschikken van onderdelen  en kies 'Tags'.

  • Onderdelen sorteren aan de hand van een tag: Kies in een willekeurige weergave 'Weergave' > 'Toon weergaveopties' en schakel het aankruisvak 'Tags' in. Plaats de aanwijzer in de lijstweergave of de Cover Flow-weergave op de kolom 'Tags' en klik erop. Klik nogmaals op de kolomnaam om de sorteervolgorde om te keren.

Tags verwijderen

 • Tags verwijderen voor een onderdeel: Houd de Control-toets ingedrukt terwijl je op het onderdeel klik of tik met twee vingers op het onderdeel. Kies vervolgens 'Tags'. Selecteer de tags die je wilt verwijderen en druk op de Delete-toets.

 • Tags verwijderen van je Mac: Kies in de Finder de onderdelen 'Finder' > 'Voorkeuren' en klik op 'Tags'. Selecteer de tags die je wilt verwijderen en klik op de knop met het minteken .

Tags wijzigen

 1. Kies in de Finder de onderdelen 'Finder' > 'Voorkeuren' en klik op 'Tags'.

 2. Voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Een tag in de Finder-navigatiekolom bekijken: Schakel het blauwe aankruisvak rechts van de tag in.

  • De kleur van een tag wijzigen: Klik op de kleur naast de tag  en kies vervolgens een nieuwe kleur.

  • De naam van een tag wijzigen: Klik op de tag, klik op de naam van de tag en voer vervolgens een nieuwe naam in.

  • Een nieuwe tag aanmaken: Klik op de knop met het plusteken .

  • Een tag verwijderen: Selecteer de tag en klik vervolgens op de knop met het minteken .

  • Een tag aan het contextuele menu toevoegen: Selecteer de tag in de lijst en sleep de tag vervolgens over de tag die je wilt vervangen in het gedeelte 'Favorieten' onder in het venster. Er worden maximaal zeven tags weergegeven in het contextuele menu dat verschijnt wanneer je op een bestand klikt terwijl je de Control-toets ingedrukt houdt.

  • Een tag uit het contextuele menu verwijderen: Sleep de tag uit het gedeelte 'Favoriete tags' totdat je een grijs kruisje  ziet.