macOS High Sierra

Het toetsenbord als een muis gebruiken

Met je toetsenbord kun je een groot aantal acties uitvoeren die je ook met de muis kunt uitvoeren, zoals het navigeren naar of selecteren van menu's, symbolen en onderdelen in vensters en dialoogvensters. Met uitgebreide toetsenbordfuncties kun je de tabtoets en pijltoetsen gebruiken om naar onderdelen op het scherm te navigeren en kun je de spatiebalk gebruiken om een onderdeel te selecteren.

  1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toetsenbord' en klik vervolgens op 'Toetscombinaties'.

    Open het paneel 'Toetscombinaties'

  2. Voer een of meer van de volgende stappen uit:

    • Als je alleen naar tekstvakken en lijsten op het scherm wilt navigeren, schakel je 'Alleen tekstvakken en lijsten' in.

    • Als je naar alle regelaars op het scherm wilt navigeren, selecteer je 'Alle regelaars'.

Je kunt ook gebruikmaken van VoiceOver, de gesproken interface in macOS, voor het navigeren naar, horen van en werken met regelaars en onderdelen in het scherm.