macOS High Sierra

De naam wijzigen van bestanden, mappen en schijven

Van de meeste bestanden, mappen en schijven, waaronder de interne harde schijf (die standaard de naam 'Macintosh HD' heeft), kun je de naam wijzigen. Als je de naam van je harde schijf wijzigt, wordt je Mac in het netwerk nog steeds met de oorspronkelijke naam aangeduid.

De naam van één onderdeel wijzigen

 1. Selecteer het onderdeel in een Finder-venster of op het bureaublad en druk vervolgens op de Return-toets. Je kunt ook met extra druk klikken op de naam van het onderdeel.

 2. Voer een nieuwe naam in.

  Je kunt nummers en de meeste symbolen gebruiken. Je kunt echter geen dubbele punt (:) gebruiken of de naam met een punt (.) laten beginnen. In sommige programma's mag je ook geen schuine streep (/) in namen van bestanden gebruiken.

 3. Druk op de Return-toets.

De namen van meerdere onderdelen wijzigen

 1. Selecteer de onderdelen in een Finder-venster of op het bureaublad en klik erop terwijl je de Control-toets ingedrukt houdt.

 2. Selecteer 'Wijzig naam van onderdelen' in het contextuele menu.

 3. Geef in het venstermenu onder 'Wijzig naam van Finder-onderdelen' aan of je de tekst in de namen wilt vervangen, tekst aan de namen wilt toevoegen of de notatie van de naam wilt wijzigen.

  • Tekst vervangen: Voer in het veld 'Zoek' de tekst in die je wilt verwijderen en voer in het veld 'Vervang door' de tekst in die je wilt toevoegen.

  • Tekst toevoegen: Voer in het veld de tekst in die je wilt toevoegen en geef aan of je de tekst vóór of achter de huidige naam wilt toevoegen.

  • Notatie: Kies een naamnotatie voor de bestanden en geef aan of je de index, de teller of de datum vóór of achter de naam wilt plaatsen. Voer een naam in het veld 'Aangepaste notatie' in en voer het nummer in waarmee je wilt beginnen.

 4. Klik op 'Wijzig naam'.

De namen van de volgende onderdelen kunnen niet worden gewijzigd:

 • Programmamappen en alle vooraf geïnstalleerde onderdelen (bijvoorbeeld de map 'Bibliotheek'). Als je problemen ondervindt nadat je de naam van een onderdeel hebt gewijzigd, kun je de oorspronkelijke naam herstellen. Wanneer dit het probleem niet verhelpt, moet je de software mogelijk opnieuw installeren.

 • Bestandsnaamextensies (de punt gevolgd door enkele letters of woorden die soms achter bestandsnamen worden weergegeven, zoals '.jpg'). Als je een extensie wijzigt, kan het bestand mogelijk niet meer worden geopend met het programma waarmee het is aangemaakt.

 • Je thuismap (de map met je naam).