macOS High Sierra

Manieren om je scherm, bestanden en andere onderdelen te delen met anderen in het netwerk

Je kunt je Mac zo configureren dat je bestanden, mappen en andere voorzieningen kunt delen met gebruikers in je netwerk. Je kunt ook je scherm delen of een printer die met je Mac is verbonden.

Gebruik de informatie op deze pagina om je te helpen bij het kiezen van de voorzieningen die je wilt delen en van de personen met wie je ze wilt delen.

Schermdeling

Je kunt anderen laten zien wat er op je scherm gebeurt, bestanden en vensters openen, verplaatsen en sluiten, programma's openen en zelfs je Mac opnieuw opstarten. Zie Schermdeling configureren en gebruiken voor meer informatie.

Bestandsdeling

Je kunt op de volgende manieren bestanden delen met andere Mac-computers:

Printer delen

Als er een printer is aangesloten op je Mac, kun je andere gebruikers in je netwerk toegang geven tot dit apparaat. Zie Je printer delen voor meer informatie.

Extern inloggen

Als je extern inloggen toestaat, kun je SSH (Secure Shell) gebruiken om vanaf een andere locatie op je Mac in te loggen. Zie Een externe computer toegang bieden tot je Mac voor meer informatie.

Extern beheer

Als je Mac extern wordt beheerd met Apple Remote Desktop, schakel je 'Extern beheer' in het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren in. Zie Toegang tot je Mac via Remote Desktop toestaan voor meer informatie.

Externe Apple events

Je kunt je Mac zo instellen dat deze reageert op events die door andere computers in een netwerk worden verstuurd. Zie Externe Apple events toestaan voor meer informatie.

Internetdeling

Je kunt je internetverbinding delen met andere computers in het lokale netwerk. Zie De internetverbinding op je Mac delen voor meer informatie.

Bluetooth-deling

Als je een Mac met Bluetooth hebt of als er een Bluetooth USB-adapter op je Mac is aangesloten, kun je bestanden delen met andere computers en apparaten die Bluetooth ondersteunen. Zie Bluetooth-deling configureren voor meer informatie.

Dvd- of cd-deling

Als je een optische-schijfeenheid hebt, kun je gebruikers van andere computers toegang geven tot je dvd- of cd-eenheid. Het kan handig zijn om schijfeenheden te delen als de andere computer geen optische-schijfeenheid heeft of als je andere computers in je Ethernet-netwerk of draadloze netwerk toegang wilt geven tot je optische-schijfeenheid. Zie Dvd's en cd's delen voor meer informatie.