macOS High Sierra

De aanwijzer besturen met stilhoudbediening

Als je het toegankelijkheidstoetsenbord inschakelt, kun je ook stilhoudbediening gebruiken. Hiermee kun je muisacties uitvoeren met oog- of hoofdtrackingtechnologie. Via het toegankelijkheidstoetsenbord, aangepaste panelen en de menubalk heb je snel toegang tot stilhoudacties, zoals 'Klik links'.

De knoppen voor stilhoudacties staan boven in het toegankelijkheidstoetsenbord.

Nadat je een stilhoudactie hebt geselecteerd, moet je je hoofd, je ogen of de muis een bepaalde tijd (de stilhoudtijd) stilhouden op het onderdeel waarmee je wilt werken. Vervolgens wordt de actie uitgevoerd.

Stilhoudbediening inschakelen

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toegankelijkheid' en klik vervolgens op 'Toetsenbord'.

  Open het paneel 'Toetsenbord'

 2. Klik op 'Toegankelijkheidstoetsenbord' en controleer of 'Activeer toegankelijkheidstoetsenbord' is ingeschakeld.

  Klik op de knop met het vraagteken  rechtsonder in het paneel voor informatie over de opties van het toegankelijkheidstoetsenbord.

 3. Klik op 'Stilhoudopties' en selecteer vervolgens 'Toon stilhoudacties in panelen', 'Toon stilhoudacties in menubalk' of allebei.

  Afhankelijk van de aankruisvakken die je hebt ingeschakeld, zie je boven in het toegankelijkheidstoetsenbord en aangepaste panelen een rij knoppen voor stilhoudacties, het statusmenu van stilhoudbediening in de menubalk of allebei.

Stilhoudacties

Afhankelijk van waar je stilhoudacties wilt weergeven, zijn ze beschikbaar in het toegankelijkheidstoetsenbord en aangepaste panelen of in het statusmenu van stilhoudbediening in de menubalk.

Nadat je een actie hebt geselecteerd, houd je je hoofd, je ogen of de muis stil op de plaats waar je de actie wilt uitvoeren, bijvoorbeeld op een aankruisvak of afbeelding. De stilhoudaanwijzer  wordt op het onderdeel weergegeven en de stilhoudtijd gaat in (de cirkel van de aanwijzer wordt wit). Als de stilhoudtijd voorbij is, wordt de actie uitgevoerd.

Opmerking: Als je de stilhoudtijd niet op het scherm wilt zien, ga je naar 'Stilhoudopties' en selecteer je 'Verberg indicatoren voor stilhoudtijd'.

 • Klik links: Hiermee wordt met links geklikt als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een onderdeel.

 • Klik dubbel: Hiermee wordt dubbel geklikt als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een onderdeel.

 • Klik rechts: Hiermee wordt met rechts geklikt als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een onderdeel.

 • Sleep en zet neer : Hiermee wordt het onderdeel waarop je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt, gesleept en neergezet.

  Als de stilhoudtijd voorbij is, geeft de aanwijzer aan dat het onderdeel kan worden gesleept. Als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op de plaats waar je het onderdeel wilt neerzetten, wordt het onderdeel naar die locatie verplaatst, waarna de stilhoudtijd begint. Als die voorbij is, wordt het onderdeel neergezet.

 • Scrolmenu: Hiermee scrol je in het onderdeel waarop je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt.

  Zorg ervoor dat je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op inhoud waarin je kunt scrollen, zoals een webpagina of document. Als de stilhoudtijd voorbij is, worden boven, onder en naast de inhoud scrolindicators weergeven, afhankelijk van hoe je in die inhoud kunt scrollen. Houd je hoofd, je ogen of de muis stil op een scrolindicator om in die richting te scrollen.

 • Optiemenu: Hiermee wordt het optiemenu weergegeven als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een onderdeel.

  Als u een actie uit het optiemenu kiest, wordt die actie één keer gebruikt; de actie wordt niet herhaald. Zie Het optiemenu gebruiken voor meer informatie.

 • Geen taak: Hiermee wordt er gewacht en worden er geen taken uitgevoerd als je je hoofd, je ogen of de muis over het scherm beweegt en stilhoudt op onderdelen. Deze actie is handig als je even geen taken wilt uitvoeren, bijvoorbeeld om een webpagina te lezen of een film te bekijken.

  Als je weer stilhoudacties wilt gaan uitvoeren, houd je je hoofd, je ogen of de muis stil op een van de stilhoudacties in het toegankelijkheidstoetsenbord. Als het toegankelijkheidstoetsenbord is verborgen, houd je je hoofd, je ogen of de muis stil op de interactieve hoek om het toetsenbord weer te geven (volgens de instelling in het paneel 'Toegankelijkheidstoetsenbord' in Systeemvoorkeuren).

De kleur van de scrolindicators in het scrolmenu wordt bepaald door de markeringskleur die in het paneel 'Algemeen' in Systeemvoorkeuren is ingesteld. Om de markeringskleur te wijzigen, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik je op 'Algemeen'.

Open het paneel 'Algemeen' in Systeemvoorkeuren

Het statusmenu van Stilhoudbediening gebruiken

Als je hebt ingesteld dat stilhoudacties in de menubalk moeten worden weergegeven, heb je snel toegang tot de stilhoudacties via het statusmenu van Stilhoudbediening. Het pictogram dat in de menubalk wordt weergegeven, verandert afhankelijk van de stilhoudactie die je gebruikt.

De menuopties van het statusmenu van Stilhoudbediening, met van boven naar beneden: 'Stilhouden gepauzeerd', 'Klik links', 'Klik dubbel', 'Klik rechts', 'Sleep en zet neer', 'Scrolmenu' en 'Optiemenu'.

Het statusmenu van Stilhoudbediening is handig voor het veranderen van stilhoudacties als het toegankelijkheidstoetsenbord of een ander paneel is verborgen. Ongeacht de huidige stilhoudactie wordt een klik links om een actie te selecteren altijd uitgevoerd in het statusmenu.

 • Het menu openen: Houd je hoofd, je ogen of de muis stil op het statusmenu in de menubalk. De aanwijzer  wordt op het statusmenu weergegeven en de stilhoudtijd gaat in (de cirkel van de aanwijzer wordt wit). Als de stilhoudtijd voorbij is, wordt het menu geopend.

  Opmerking: Als je de stilhoudtijd niet op het scherm wilt zien, ga je naar 'Stilhoudopties' en selecteer je 'Verberg indicatoren voor stilhoudtijd'.

 • Een actie uit het menu kiezen: Houd je hoofd, je ogen of de muis stil op een actie. Als de stilhoudtijd voorbij is, wordt de actie geselecteerd.

Het optiemenu gebruiken

Via het optiemenu kun je snel schakelen tussen verschillende stilhoudacties. Als je een actie in het optiemenu selecteert, wordt die actie één keer gebruikt; de actie wordt niet herhaald.

In het ronde optiemenu staan van boven af met de klok mee de volgende knoppen: 'Klik rechts', 'Scrolmenu', 'Sluit', 'Sleep en zet neer', 'Klik links' en 'Klik dubbel'.

Tip: De kruisaanwijzer in het midden van het optiemenu geeft de doellocatie aan waar de actie wordt uitgevoerd.

 • Selecteer een taak: Houd je hoofd, je ogen of de muis stil op de taak in het menu die je wilt selecteren, bijvoorbeeld de actie 'Klik dubbel'. De aanwijzer  wordt op de knop weergegeven en de stilhoudtijd gaat in (de cirkel van de aanwijzer wordt wit). Als de stilhoudtijd voorbij is, wordt de knop geselecteerd en wordt de actie uitgevoerd op de doellocatie.

  Het optiemenu verdwijnt van het scherm als de actie wordt uitgevoerd, maar verschijnt weer als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een ander onderdeel, zodat je een andere actie kunt kiezen.

  Opmerking: Als je de stilhoudtijd niet op het scherm wilt zien, ga je naar 'Stilhoudopties' en selecteer je 'Verberg indicatoren voor stilhoudtijd'.

 • Het menu sluiten: Houd je hoofd, je ogen of de muis stil op de sluitknop onder in het menu. Als de stilhoudtijd voorbij is, wordt het optiemenu gesloten.

Als je vanuit een aangepast paneel wilt teruggaan naar het toegankelijkheidstoetsenbord of het beginpaneel, klik je op het huissymbool  rechtsboven in het paneel.

Met de paneeleditor kun je aangepaste panelen aanmaken om veelvoorkomende taken en bewerkingen voor programma's te stroomlijnen. Zie De paneeleditor gebruiken voor meer informatie.

Tip: Je kunt een optie instellen om het toegankelijkheidstoetsenbord of beginpaneel te laten weergeven als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een hoek van het scherm. Om interactieve hoeken in te stellen, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik je achtereenvolgens op 'Toegankelijkheid', 'Toetsenbord', 'Toegankelijkheidstoetsenbord' en 'Interactieve hoeken'.

Open het paneel 'Toetsenbord'