Als u niet kunt afdrukken vanaf uw Mac of iOS-apparaat

Als het niet lukt om uw printer te laten werken met uw Mac, iPhone, iPad of iPod touch, brengen deze stappen misschien uitkomst.

Wanneer u probeert af te drukken vanaf uw Mac of iOS-apparaat, komt u mogelijk de volgende problemen tegen:

 • U ziet de printer niet op uw apparaat of u krijgt een bericht dat er geen printers zijn gevonden.
 • U krijgt een bericht dat er geen software beschikbaar is voor uw apparaat.
 • U hebt een ander afdrukprobleem dat te maken heeft met de software op uw Mac of iOS-apparaat.

Kijk in de handleiding van het apparaat of neem contact op met de fabrikant voor informatie over foutlampjes of andere foutaanduidingen op de printer zelf.

Als de printer geschikt is voor AirPrint

Als uw printer geschikt is voor AirPrint voor het afdrukken vanaf uw Mac of iOS-apparaat, controleert u of de printer verbonden is met hetzelfde wifinetwerk als de Mac of het iOS-apparaat.1

Als u nog steeds niet kunt afdrukken, probeert u een van de volgende mogelijke oplossingen:

 • Start de wifirouter opnieuw op. Start vervolgens de printer opnieuw op.
 • Zet de printer dichter bij de wifirouter. 
 • Werk de printer en wifirouter bij met de nieuwste firmware van de fabrikant.2 
 • Werk de software van uw Mac of iOS-apparaat bij.

Als u een Mac gebruikt en u nog steeds niet kunt afdrukken, kunt u eventueel het afdruksysteem opnieuw instellen. Als dat niet helpt, neemt u contact op met de fabrikant van de printer voor support.

Als uw printer niet geschikt is voor AirPrint

Als u afdrukt vanaf uw Mac op een printer die niet geschikt is voor AirPrint:

 1. Als uw printer via een kabel op uw Mac aangesloten is, koppelt u de kabel los van de Mac.
 2. Schakel de printer uit.
 3. Installeer alle software-updates voor de Mac. Op de Mac wordt, als onderdeel van de updates, automatisch de nieuwste software voor de meeste printers gedownload. Daarom kunt u beter niet de software van de printerfabrikant installeren.
 4. Sluit de printer weer aan op de Mac (indien van toepassing).
 5. Schakel de printer in en wacht tot deze is opgestart.
 6. Kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Printers en scanners'.
 7. Selecteer uw printer uit de lijst van apparaten.

Als uw printer niet wordt vermeld in de lijst in de systeemvoorkeuren voor printers en scanners, klikt u op  onder de lijst en selecteert u het commando om een printer of scanner toe te voegen. In het venster dat nu wordt geopend, vindt u diverse manieren om een printer toe te voegen, bijvoorbeeld aan de hand van het IP-adres:

Als u nog steeds niet kunt afdrukken en uw printer via wifi verbonden is:

 • Start de wifirouter opnieuw op. Start vervolgens de printer opnieuw op.
 • Zet de printer dichter bij de wifirouter.
 • Werk de printer en wifirouter bij met de nieuwste firmware van de fabrikant.2

Het afdruksysteem opnieuw instellen

Als het probleem aanhoudt, kunt u het afdruksysteem op de Mac opnieuw instellen. Hierbij worden alle printers en scanners, inclusief afdruktaken en instellingen, verwijderd uit de systeemvoorkeuren voor printers en scanners.

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Printers en scanners'.
 2. Houd de Control-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik ergens in de lijst van apparaten.
 3. Kies 'Stel afdruksysteem opnieuw in' in het menu dat nu wordt weergegeven:

Printerbesturingsbestanden verwijderen

Als het probleem op de Mac aanhoudt, ook na opnieuw instellen van het afdruksysteem, kunt u nog deze laatste stappen uitvoeren om de momenteel geïnstalleerde printerbesturingsbestanden te verwijderen. Deze stappen zijn niet van toepassing voor AirPrint-printers.

 1. Kies in de menubalk van de Finder 'Ga' > 'Ga naar map'. Typ /Bibliotheek/Printers/ en klik op 'Ga'.
 2. De map 'Printers' wordt nu geopend. Kies 'Wijzig' > 'Selecteer alle' om alle items in de map 'Printers' te selecteren.
 3. Kies 'Archief' > 'Nieuwe map met selectie' om alle geselecteerde items te verplaatsen naar een nieuw map met de naam 'Nieuwe map met inhoud'. Als u opslagruimte wilt vrijmaken, kunt u deze map verwijderen.

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de printerfabrikant voor support.

1. In bedrijfsomgevingen kunnen DNS-records worden geconfigureerd om te zorgen dat AirPrint-printers in het hele netwerk worden gezien, en niet alleen in het netwerk dat wordt gebruikt door het apparaat waarvanaf u wilt afdrukken. In iOS kunt u AirPrint-printers ook configureren met behulp van configuratieprofielen.

2. Firmware-updates (bijvoorbeeld voor AirPort-basisstations) zijn updates voor de interne software in een printer of router, niet voor de software op uw Mac of iOS-apparaat. Als de meest recente firmware van de fabrikant al een paar jaar oud is, is de fabrikant mogelijk gestopt met de ondersteuning van het apparaat en biedt deze geen updates meer aan. In dat geval hebt u misschien een modernere printer of router nodig. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: