Als u het scherm 'Verbind met iTunes' op een iPhone, iPad of iPod touch ziet

Lees hier wat u moet doen als u het scherm 'Verbind met iTunes' op een iPhone, iPad of iPod touch ziet.

Start het apparaat opnieuw op

Als u het scherm 'Verbind met iTunes' ziet, herstart u het apparaat:

  • iPad-modellen met Face ID: druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd de bovenste knop ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart.
  • iPhone 8 of nieuwer: druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd de zijknop ingedrukt tot u het Apple logo ziet.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus en iPod touch (7e generatie): houd de zijknop (of bovenste knop) en de volume-omlaagknop ten minste 10 seconden ingedrukt tot u het Apple logo ziet. 
  • iPad met thuisknop, iPhone 6s of ouder en iPod touch (6e generatie) of ouder: houd de zijknop (of de bovenste knop) en de thuisknop ten minste 10 seconden ingedrukt tot u het Apple logo ziet.

Installeer iOS opnieuw

Als het scherm 'Verbind met iTunes' na de herstart nog steeds verschijnt, moet u iOS opnieuw installeren:

  1. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van iTunes gebruikt.
  2. Sluit het apparaat aan op de computer met de kabel die bij het apparaat is meegeleverd. U ziet het bericht: 'Er doet zich een probleem voor met de iPhone [apparaatnaam] waardoor deze moet worden bijgewerkt of hersteld'.
  3. Klik op 'Werk bij' (niet op 'Zet terug') om iOS opnieuw te installeren en uw persoonlijke gegevens te behouden.


Meer hulp

Publicatiedatum: