Als je een mediabestand niet kunt toevoegen aan een gezamenlijk document in Pages, Numbers of Keynote

Als je een waarschuwing krijgt dat je een afbeelding, film of audiobestand niet kunt toevoegen aan een gezamenlijk document, moet je de grootte van het bestand of de grootte van het hele document verkleinen.

Vanwege de grootte van het mediabestand dat je probeert toe te voegen, is het document mogelijk te groot geworden om aan samen te werken. De maximale grootte voor gezamenlijke documenten is 2 GB voor een document dat wordt gedeeld met iWork-apps en iCloud, en 1 GB voor een document dat wordt gedeeld met Box.

Het mediabestand verkleinen

Je kunt deze Mac-apps gebruiken om afbeeldings-, film- of audiobestanden te verkleinen:

Nadat je het mediabestand hebt verkleind, probeer je het toe te voegen aan het gezamenlijke document. Als je het mediabestand nog steeds niet kunt toevoegen, verklein je het hele document.

Het document verkleinen

Op een Mac kun je het hele Pages-, Numbers- of Keynote-document verkleinen, zodat je er met anderen aan kunt samenwerken. Met de app worden automatisch afbeeldingen verkleind, films en audiobestanden ingekort of de filmstructuur of -kwaliteit gewijzigd.

  1. Als je de eigenaar van het document bent en het hebt gedeeld, stop je met het delen van het document, de spreadsheet of de presentatie.

  2. Kies terwijl het document open is 'Archief' > 'Maak bestand kleiner'.

  3. Selecteer de aanpassingen die je wilt aanbrengen. Bovenaan het venster wordt informatie weergegeven over de huidige grootte van het document en hoeveel kleiner het wordt, afhankelijk van de aanpassingen die je kiest.

  4. Het bestand verkleinen:

    • Kies 'Maak dit bestand kleiner' om de instellingen op het originele document toe te passen.

    • Kies 'Maak een kopie kleiner' om de instellingen toe te passen op een kopie van het document en het originele document te behouden. Voer een naam in voor de kopie van het document, kies waar je de kopie wilt bewaren en klik op 'Bewaar'.

  5. Nodig anderen uit om samen te werken aan het document.

Als je nog steeds geen mediabestand kunt toevoegen aan een gezamenlijk document

Als een gezamenlijk document een beschadigd mediabestand bevat

Als het gezamenlijk document beschadigde mediabestanden zoals foto's of video's bevat, wordt er een venster weergegeven wanneer je het document met de beschadigde bestanden opent. Om het document te repareren, stop je met het delen van het document, vervang je de bestanden en deel je het document opnieuw. Als het document zich in een gedeelde map bevindt, sleep je het document uit de map, vervang je het bestand en sleep je het document terug naar de gedeelde map.

Publicatiedatum: