De bedrijfstemperatuur van een Mac-laptop op een aanvaardbaar niveau houden

Een Mac-laptopcomputer kan tijdens normaal gebruik warm worden. Lees hier hoe u de bedrijfstemperatuur in de hand houdt.

Mac-laptops voldoen aan alle temperatuurlimieten die vastgelegd zijn in nationale en internationale veiligheidsnormen. Volg steeds de instructies in de gebruikershandleiding over veiligheid en behandeling.

Mac-laptops zijn uitgerust met sensors die temperatuurschommelingen in de computer detecteren. Als de Mac-laptop ventilatoren heeft, worden deze automatisch ingeschakeld om bepaalde essentiële componenten te koelen.

Tips om de bedrijfstemperatuur binnen de perken te houden:

  • Zorg ervoor dat u alle software-updates voor de Mac hebt geïnstalleerd.

  • Gebruik uw Mac-laptop in een omgevingstemperatuur tussen 10° en 35° C. Laat de Mac-laptop niet achter in uw auto, want in een geparkeerde auto kan de temperatuur hoger of lager zijn dan de hierboven aangegeven temperaturen. De relatieve luchtvochtigheid van de omgeving waarin u de Mac-laptop gebruikt, moet liggen tussen 0% en 95% (er mag geen condensvorming optreden).

  • Zet de Mac-laptop op een stabiel oppervlak zodat er een goede ventilatie kan plaatsvinden. Gebruik de Mac-laptop niet in bed, op een kussen of onder beddengoed.

  • Dek het toetsenbord niet af.

  • Als de Mac-laptop ventilatieopeningen heeft, mag daar niets ingestoken worden.

  • Gebruik alleen door Apple goedgekeurde lichtnetadapters.

Als de Mac-laptop warm wordt terwijl er geen taken met intensieve berekeningen worden uitgevoerd, of als de ventilatoren lang blijven draaien, kunt u Activiteitenweergave gebruiken om de activiteit van de CPU te controleren. Kijk of er niet goed functionerende processen zijn die de CPU zwaar belasten, en controleer op onverwacht gebruik van de ventilator. Als de problemen aanhouden, klapt u de laptop dicht en open of herstart u de computer. Als u een Intel-Mac hebt, stelt u de SMC opnieuw in.

Als u apps van derden gebruikt om de temperatuur van de laptopcomputer te meten, moet u daarbij bedenken dat deze niet de buitentemperatuur van de behuizing meten. De temperatuur van de behuizing ligt veel lager. Gebruik nooit apps van derden om mogelijke hardwareproblemen te identificeren.

Als u problemen hebt met de bedrijfstemperatuur van uw Mac-laptop, kunt u contact opnemen met Apple. U kunt ook naar een Apple Store of een erkende Apple serviceprovider gaan.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: