Lai iesniegtu šo informāciju, pārlūkprogrammā iespējojiet JavaScript.
Mainot šo vadīklu, lapa tiks pārlādēta
iPhone 6 Plus

iSight kameras nomaiņas programma iPhone 6 Plus tālruņiem

Uzņēmums Apple ir atklājis, ka nelielā skaitā iPhone 6 Plus ierīču ir iSight kameras komponents, kā darbībā var rasties problēmas, un rezultātā iegūtie attēli var būt neskaidri. Šī problēma ietekmē ierīces, kuras tika pārdotas galvenokārt laika posmā no 2014. gada septembra līdz 2015. gada janvārim, un šīm ierīcēm ir noteikts sērijas numuru diapazons.

Ja, fotografējot ar iPhone 6 Plus tālruni, iegūstat neskaidrus fotoattēlus un jūsu ierīces sērijas numurs ietilpst ietekmēto ierīču sērijas numuru diapazonā, uzņēmums Apple nomainīs jūsu ierīces iSight kameru bez maksas.

iSight kamera atrodas iPhone 6 Plus aizmugurē:

iPhone 6 Plus iSight kamera

Atbilstība

Ja jūsu iPhone 6 Plus darbojas, kā paredzēts, taču ir novērojama iepriekš aprakstītā pazīme, tālāk redzamajā sērijas numura pārbaudes logā noskaidrojiet, vai jūsu tālrunis atbilst programmas nosacījumiem. Šī programma attiecas tikai uz iPhone 6 Plus tālruņiem.

Valid Input Invalid Input

Ievadītais sērijas numurs atbilst šis programmas nosacījumiem. Lūdzu, izvēlieties vienu no tālāk norādītajām apkopes iespējām.

Ievadītais sērijas numurs neatbilst šis programmas nosacījumiem. Viens no iespējamiem iemesliem:
- ierīces sērijas numurs neietilpst ietekmēto ierīču sērijas numuru diapazonā;
- saskaņā ar mūsu datiem šīs ierīces iSight kamera jau ir nomainīta;
- saskaņā ar mūsu datiem šī ierīce vairs nav piemērota bezmaksas nomaiņai šīs programmas ietvaros. Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu Apple.

Diemžēl pieprasījuma apstrādes laikā radās problēma. Lūdzu, pēc dažām minūtēm mēģiniet vēlreiz.

Lūdzu, ievadiet sērijas numuru.

Šis Apple produkta sērijas numurs nav derīgs. Lūdzu, ievadiet numuru vēlreiz. Ja problēmas joprojām pastāv, sazinieties ar mums.

Diemžēl pieprasījuma apstrādes laikā radās problēma. Lūdzu, pēc dažām minūtēm mēģiniet vēlreiz.

Noskaidrot jūsu iPhone sērijas numuru var vienkārši. Uzziniet, kā to paveikt.

Nomaiņas process

Atrodiet Apple pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju, lai nomainītu iSight kameru. Pirms apkopes jūsu iPhone ierīce tiks pārbaudīta, lai pārliecinātos, vai tā atbilst šīs programmas nosacījumiem un darbojas, kā paredzēts.

Lai sagatavotu iPhone 6 Plus ierīci nomaiņas procesam, lūdzu, dublējiet datus pakalpojumā iTunes vai iCloud.

Piezīme. Ja iPhone 6 Plus ierīce ir bojāta, piemēram, ir ieplaisājis ekrāns, un bojājuma rezultātā nevar veikt kameras nomaiņu, vispirms ir jānovērš šī problēma, un pēc tam ir jāveic nomaiņa. Dažos gadījumos par remontu var tikt prasīta maksa.

Papildinformācija

Uzņēmums Apple var noteikt, ka remonta pakalpojumus drīkst sniegt tikai tālruņa iegādes valstī vai reģionā. iPhone 6 Plus ierīcēm, kas iegādātas kādā no EEZ dalībvalstīm, apkope ir pieejama arī citās EEZ dalībvalstīs.

Šī Apple programma, kas darbojas visā pasaulē, nepagarina iPhone 6 Plus standarta garantijas termiņu.

Šī programma attiecas uz ietekmētajām iPhone 6 Plus iSight kamerām 4 gadus pēc produkta mazumtirdzniecības uzsākšanas.

Informācijas sniegšanas datums: 2017. gada 6. septembris