Apple remonts

Mēs jums palīdzēsim. Apple sertificēto remontu veic uzticami speciālisti, kuri lieto oriģinālās Apple detaļas. Tikai Apple sertificētam remontam tiek piešķirta Apple garantija. Neatkarīgi no jūsu izvēlētās iespējas produkts, ko saņemsiet pēc remonta, darbosies tieši tā, kā tam ir jādarbojas.

Varat pārbaudīt, vai pakalpojumu sniedzējs ir neatkarīgs remonta pakalpojumu sniedzējs vai Apple pilnvarots apkopes centrs. Neatkarīgiem remonta pakalpojumu sniedzējiem ir piekļuve Apple oriģinālajām detaļām un remonta resursiem. Neatkarīgie remonta pakalpojumu sniedzēji nenodrošina remontu, uz ko attiecas Apple garantija vai AppleCare plāni*, bet var piedāvāt savu remonta garantiju.

*Ja vien tā nav paredzēts tiesību aktos, neatkarīgo remonta pakalpojumu sniedzēju veiktajam remontam Apple garantija netiek piešķirta. Apple ierobežotā garantija vai AppleCare plāns neattiecas uz bojājumiem, ko jūsu ierīcei var radīt remonta pakalpojumu sniedzējs, kas nav Apple pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs.