Bezmaksas atbalsts

 

Kas ir bezmaksas atbalsts?

Aparatūras bezmaksas atbalsts ietver pa tālruni sniedzamo atbalstu pamatjautājumos saistībā ar aparatūras uzstādīšanu, instalēšanu, montāžu un savienojamību. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet atbalsta materiālus, kas ir ietverti iegādātā Apple produkta komplektācijā.

Programmatūras bezmaksas atbalsts ietver pa tālruni sniedzamo atbalstu jautājumos saistībā ar programmatūras instalēšanu, palaišanu vai atkārtotu instalēšanu (izņemot datu atkopšanu), ja aparatūras konfigurācija atbilst minimālajām prasībām, kas jāizpilda, lai sistēmā instalētu programmatūru. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet atbalsta materiālus, kas ir ietverti iegādātā Apple produkta komplektācijā.

Cik daudz var izmantot bezmaksas atbalstu?

Uz vairākumu Apple programmatūras un aparatūras produktu attiecas neierobežots bezmaksas atbalsta gadījumu skaits pirmo 90 dienu laikā kopš produkta īpašumtiesību ieguves vai ilgāk, ja tā noteikts piemērojamos tiesību aktos. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet atbalsta materiālus, kas ir ietverti iegādātā Apple produkta komplektācijā.

Bezvadu pakalpojumu sniedzējs sadarbojas ar uzņēmumu Apple, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu izmantotajam iPhone tālrunim. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar bezvadu pakalpojumu sniedzēju, no kura iegādājāties iPhone tālruni.

Kā uzņēmums Apple izprot jēdzienu “atbalsta gadījums”?

Uzņēmums Apple izprot jēdzienu “atbalsta gadījums” kā konkrētu problēmu, kas radusies viena iemesla dēļ un ko var risināt, novēršot šo iemeslu. Uzņēmums Apple pēc saviem uzskatiem nosaka, kas veido atbalsta gadījumu. Atbalsta gadījums tiek uzskatīts par atrisinātu, kad klientam tiek nosūtīts kāds no šiem paziņojumiem:

  • informācija par to, kā novērst problēmu;
  • informācija par to, kā iegūt programmatūras risinājumu, kuru izmantojot var novērst problēmu;
  • paziņojums par to, ka problēma radās zināma, nenovērsta iemesla dēļ vai atbalstītā produkta nesaderības dēļ;
  • informācija par to, ka problēmu var novērst, jauninot atbalstīto produktu uz jaunāku versiju;
  • paziņojums par to, ka problēma radās ar aparatūru saistītas problēmas dēļ;
  • informācija par to, ka problēma radās saistībā ar trešās puses nodrošinātu produktu, uz kuru neattiecas Apple atbalsts.