iCloud: Usuwanie urządzenia z aplikacji Znajdź mój iPhone

Usuwanie urządzenia z aplikacji Znajdź mój iPhone

Jeśli nie używasz już danego urządzenia z systemem iOS, zegarka Apple Watch lub komputera Mac, możesz usunąć jego pozycję z aplikacji Znajdź mój iPhone, używając aplikacji Znajdź mój iPhone w witrynie iCloud.com lub urządzenia. Po usunięciu urządzenia zostanie ono usunięte z listy urządzeń usługi Znajdź mój iPhone, a jeśli zainstalowano na nim system iOS 8 lub nowszy, zostanie również wyłączona blokada aktywacji.

Przed oddaniem lub sprzedażą urządzenia z systemem iOS koniecznie wymaż jego zawartość i ustawienia (Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia). Wymazanie zawartości spowoduje wyłączenie aplikacji Znajdź mój iPhone i blokady aktywacji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wsparcia Apple Co trzeba zrobić przed sprzedażą lub oddaniem telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Więcej informacji o tym, co należy zrobić przed sprzedażą lub oddaniem zegarka Apple Watch, znajduje się na stronie Sprzedaż, przekazanie Apple Watch innej osobie lub jego utrata w Podręczniku użytkownika Apple Watch.

Uwaga: Zegarek Apple Watch i słuchawki AirPods pozostają w aplikacji Znajdź mój iPhone, dopóki nie usuniesz wszystkich urządzeń połączonych z nimi w parę.

Usuwanie urządzenia z systemem iOS lub komputera Mac

 • Na urządzeniu z systemem iOS: Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud (lub Ustawienia > iCloud), a następnie wyłącz opcję Znajdź mój [urządzenie].

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w pozycję iCloud, a następnie usuń zaznaczenie opcji Znajdź mój Mac.

  Uwaga: Możesz także usunąć urządzenie, całkowicie wyłączając usługę iCloud na tym urządzeniu. Wyłączenie usługi iCloud spowoduje wyłączenie wszystkich jej funkcji na urządzeniu.

Usuwanie zegarka Apple Watch lub słuchawek AirPods

Aby usunąć zegarek Apple Watch lub słuchawki AirPods, upewnij się, że są one poza siecią, a następnie usuń je z aplikacji Znajdź mój iPhone w witrynie iCloud.com.

Uwaga: Możesz też usunąć zegarek Apple Watch, wykonując instrukcje z części Usuwanie urządzenia z systemem iOS, zegarka Apple Watch lub komputera Mac, którego już nie masz. Później możesz odtworzyć zegarek Apple Watch z archiwum iCloud lub iTunes.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wyłącz zegarek Apple Watch.

  • Włóż słuchawki AirPods do etui.

 2. Kliknij w pozycję Wszystkie urządzenia, wybierz nieaktywne urządzenie, a następnie kliknij w przycisk Usuń z konta.

  Przycisk Usuń z konta.

  Jeśli przycisk Usuń z konta nie jest wyświetlany, ponownie kliknij w pozycję Wszystkie urządzenia, a następnie kliknij w przycisk Usuń obok nazwy urządzenia.

Gdy zegarek Apple Watch lub słuchawki AirPods znów połączą się w sieci ponownie pojawią się w aplikacji Znajdź mój iPhone. Jeśli urządzenie pojawi się ponownie, rozłączanie pary w ustawieniach Bluetooth na wszystkich swoich urządzeniach.

Usuwanie urządzenia z systemem iOS, zegarka Apple Watch lub komputera Mac, którego już nie masz

Jeśli nie masz już urządzenia z systemem iOS, zegarka Apple Watch lub komputera Mac, ponieważ zostały oddane lub sprzedane, musisz przed ich usunięciem zdalnie wymazać ich zawartość. Aby można było usunąć zegarek Apple Watch, musi być na nim zainstalowany system watchOS 3 lub nowszy.

 1. Kliknij w pozycję Wszystkie urządzenia, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz wymazać. Aby wymazać zawartość:

  • Na urządzeniu z systemem iOS lub zegarku Apple Watch: Wprowadź swoje hasło konta Apple ID lub hasło konta Apple ID członka Twojej rodziny. Jeśli nie używasz zaufanej przeglądarki, odpowiedz na pytania zabezpieczające lub wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na pozostałe urządzenia. Jeśli używasz własnego komputera i chcesz pominąć etap weryfikacji w przyszłości, kliknij w opcję Zaufaj. Jeśli używasz komputera znajomego, kliknij w opcję Nie ufaj. Jeśli na wymazywanym urządzeniu zainstalowano system iOS 8 lub nowszy, wprowadź numer telefonu i wiadomość.

  • Na komputerze Mac: Wprowadź swoje hasło konta Apple ID lub hasło konta Apple ID członka swojej rodziny. Jeśli nie używasz zaufanej przeglądarki, odpowiedz na pytania zabezpieczające lub wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na pozostałe urządzenia. Jeśli używasz własnego komputera i chcesz pominąć etap weryfikacji w przyszłości, kliknij w opcję Zaufaj. Jeśli używasz komputera znajomego, kliknij w opcję Nie ufaj. Wpisz kod blokujący komputer Mac (będzie trzeba go podać w celu odblokowania komputera), a następnie wpisz wiadomość.

  Jeśli urządzenie jest nieaktywne, zdalne wymazywanie rozpocznie się po jego uaktywnieniu. Po wymazaniu urządzenia otrzymasz stosowną wiadomość email.

  Wymazanie urządzenia powoduje usunięcie z niego wszelkich kart kredytowych lub debetowych skonfigurowanych dla usługi Apple Pay, nawet jeśli urządzenie jest poza siecią. Następuje też wyłączenie usługi Apple Pay na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wsparcia Apple Używanie aplikacji Wallet na telefonie iPhone lub iPodzie touch.

 2. Gdy urządzenie zostanie wymazane, kliknij w opcję Usuń z konta.

  Cała zawartość urządzenia zostanie wymazana i inna osoba będzie mogła je aktywować.

Urządzenie możesz także usunąć za pomocą innego urządzenia z systemem iOS. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz aplikację Znajdź mój iPhone, stuknij w opcję Pomoc i przejdź do tematu „Usuwanie urządzenia”. Możesz też usunąć urządzenia z konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie urządzeniami.

Data publikacji: 2017-09-28
Był pomocny?