iCloud: Vymazanie zariadenia pomocou služby Nájsť môj iPhone

Vymazanie zariadenia pomocou služby Nájsť môj iPhone

Ak svoje zariadenia so systémom iOS, hodinky Apple Watch alebo počítač Mac stratíte alebo vám ho niekto ukradne, môžete ho vymazať pomocou služby Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com, ak ste na ňom pred jeho stratou nastavili službu Nájsť môj iPhone. Ak na vašom stratenom zariadení nie je nastavená služba Nájsť môj iPhone, pozrite si článok podpory spoločnosti Apple s názvom Ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Ak máte nastavenú funkciu Rodinné zdieľanie, môžete vymazať aj zariadenia členov rodiny. Pozrite si článok podpory spoločnosti Apple s názvom Rodinné zdieľanie.

Keď zariadenie na diaľku vymažete, zostane chránené funkciou Zámok aktivácie. Na opätovnú aktiváciu zariadenia je potrebný účet Apple ID a heslo.

Dôležité: Pred vymazaním zariadenia sa pokúste určiť jeho polohu alebo na ňom prehrať zvuk. Keď ho vymažete, služba Nájsť môj iPhone sa už na tieto kroky nebude dať použiť. Ak sa váš počítač Mac alebo hodinky Apple Watch nachádzajú v dosahu Wi-Fi siete, ktorú ste v minulosti použili, budete aj naďalej môcť určiť ich polohu.

Vymazanie vášho zariadenia alebo zariadenia člena rodiny

 1. Kliknite na položku Všetky zariadenia a vyberte zariadenie, ktoré chcete vymazať.

 2. V okne s informáciami zariadenia kliknite na tlačidlo Vymazať [zariadenie].

  Tlačidlo Vymazať zariadenie v pravej dolnej časti okna s informáciami o zariadení.
 3. V závislosti od toho, čo chcete vymazať, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zariadenie so systémom iOS alebo hodinky Apple Watch: Zadajte heslo svojho Apple ID alebo heslo Apple ID člena rodiny. Ak nepoužívate dôveryhodný prehliadač, odpovedzte na bezpečnostné otázky alebo zadajte overovací kód odoslaný na vaše ostatné zariadenia. Ak používate vlastný počítač a chcete v budúcnosti preskočiť krok overenia, kliknite na položku Dôverovať. Ak používate počítač niekoho iného, kliknite na položku Nedôverovať. Ak je v zariadení, ktoré chcete vymazať, nainštalovaný systém iOS 8 alebo novší, zadajte telefónne číslo a správu.

  • Počítač Mac: Zadajte heslo svojho Apple ID alebo heslo Apple ID člena rodiny. Ak nepoužívate dôveryhodný prehliadač, odpovedzte na bezpečnostné otázky alebo zadajte overovací kód odoslaný na vaše ostatné zariadenia. Ak používate vlastný počítač a chcete v budúcnosti preskočiť krok overenia, kliknite na položku Dôverovať. Ak používate počítač niekoho iného, kliknite na položku Nedôverovať. Zadajte heslo na zamknutie Macu (heslo budete potrebovať na jeho odomknutie) a potom zadajte správu.

  Viac informácií o dôveryhodných prehliadačoch nájdete v článku podpory spoločnosti Apple s názvom Dvojzložková autorizácia pre účet Apple ID.

Po nastavení zariadenia na vymazanie

 • V zariadení sa vypne Apple Pay. Zo zariadenia sa odstránia všetky platobné karty nastavené v Apple Pay, študentské preukazy a karty Express Transit. Platobné karty a študentské preukazy sa odstránia, aj keď je zariadenie offline. Karty Express Transit sa odstránia, keď sa zariadenie opäť pripojí. Pozrite si článok podpory spoločnosti Apple s názvom Správa kariet, ktoré používate so službou Apple Pay.

 • Ak je zariadenie online, spustí sa vymazanie na diaľku. Na emailovú adresu vášho účtu Apple ID sa odošle email s potvrdením.

 • Ak je zariadenie offline, vymazanie na diaľku sa spustí pri jeho najbližšom prechode do režimu online.

 • Ak zariadenie so systémom iOS vymažete a neskôr nájdete, môžete svoje informácie v zariadení obnoviť pomocou zálohy v službe iCloud (ak bola pred vymazaním zapnutá) alebo aplikácie iTunes. Pozrite si tému Čo je úložisko a záloha v službe iCloud? alebo časť Reštartovanie, aktualizácia, resetovanie a obnova v príručke používateľa pre iPhone, iPad alebo iPod touch. V zariadení bez najnovšej verzie systému iOS si môžete príručku používateľa stiahnuť zo stránky s príručkami používateľa na webe podpory spoločnosti Apple.

 • Ak hodinky Apple Watch vymažete a neskôr nájdete, môžete informácie v hodinkách obnoviť. Pozrite si časť Obnovenie hodiniek Apple Watch zo zálohy v používateľskej príručke pre Apple Watch.

 • Ak počítač Mac vymažete a neskôr ho nájdete, môžete informácie v tomto počítači obnoviť pomocou zálohy v nástroji Time Machine (ak ju máte k dispozícii). Pozrite si článok podpory spoločnosti Apple s názvom Zálohovanie Macu pomocou Time Machine. Ak ste v počítači Mac nastavili pred jeho stratou heslo firmvéru EFI, počítač vymazali a potom ho znova našli, pred jeho ďalším používaním ho zrejme bude potrebné odniesť do autorizovaného servisného strediska, kde ho odomknú.

Stratené zariadenie môžete nájsť aj pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone v zariadení iOS. Ďalšie informácie získate tak, že otvoríte aplikáciu Nájsť môj iPhone, klepnete na položku Pomocník a prejdete na tému Vymazanie zariadenia.

Ak používate dvojzložkovú autorizáciu, vymazané zariadenie sa vám odstráni zo zoznamu dôveryhodných zariadení.

Poznámka: Ak neočakávate, že by ste svoj iPhone, iPad (modely Wi-Fi + Cellular) alebo hodinky Apple Watch (modely Wi-Fi + Cellular) mohli nájsť, kontaktujte svojho operátora a požiadajte ho o pozastavenie služieb, aby ste neniesli zodpovednosť za telefonické hovory a iné poplatky.

Published Date: 13.8.2019
Helpful?