iCloud: Blokowanie i śledzenie urządzenia przy użyciu trybu Utracony w usłudze Znajdź mój iPhone

Blokowanie i śledzenie urządzenia przy użyciu trybu Utracony w usłudze Znajdź mój iPhone

W trybie Utracony można zablokować urządzenie iOS, zegarek Apple Watch lub Maca, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do osobistych informacji. W trybie tym można też śledzić zmiany położenia urządzenia iOS lub zegarka Apple Watch. Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia, natychmiast włącz tryb Utracony przy użyciu Znajdź mój iPhone na stronie iCloud.com. Jeśli masz skonfigurowaną Chmurę rodzinną, możesz włączyć tryb Utracony także na urządzeniach członków rodziny. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wsparcia Apple Co zrobić w przypadku zaginięcia bądź kradzieży telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Gdy urządzenie jest w trybie Utracony:

 • Możesz wyświetlić własną wiadomość na ekranie. Na przykład możesz poinformować, że urządzenie zostało utracone lub podać sposób kontaktu z Tobą.

 • Urządzenie nie wyświetla żadnych komunikatów ani nie odtwarza dźwięków w przypadku przychodzących wiadomości i powiadomień, a także w przypadku wyłączenia się alarmów. Urządzenie może nadal odbierać połączenia telefoniczne i połączenia FaceTime.

 • Wszelkie karty kredytowe lub debetowe skonfigurowane dla Apple Pay zostają zawieszone dla urządzenia, nawet jeśli urządzenie jest poza siecią. Następuje też wyłączenie Apple Pay dla urządzenia. Używanie zawieszonych kart możesz wznowić na urządzeniu po odblokowaniu go i zalogowaniu się w iCloud. Więcej informacji można znaleźć w artykułach Wsparcia Apple Używanie aplikacji Wallet na iPhonie lub iPodzie touch i Używanie czytnika Touch ID na MacBooku Pro.

Tryb Utracony wymaga urządzenia iOS spełniającego minimalne wymagania systemowe dotyczące usługi iCloud. Komputer Mac lub urządzenie z systemem iOS 5 można zablokować, ale nie można ich śledzić. Nie można ustalić położenia zablokowanego komputera Mac, jeśli nie znajduje się on w zasięgu wcześniej używanej sieci Wi-Fi. Nie można też wówczas zdalnie zmienić kodu, odblokować go ani wymazać jego zawartości. Aby można było używać trybu Utracony, na zegarku Apple Watch musi być zainstalowany system watchOS 3 lub nowszy.

Włączanie trybu Utracony lub blokowanie urządzenia

 1. Kliknij w pozycję Wszystkie urządzenia, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz śledzić lub zablokować.

 2. Kliknij w przycisk Tryb Utracony lub Zablokuj.

  Przycisk Tryb Utracony w środkowej dolnej części okna Informacje dla urządzenia
 3. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

  • Kod blokady: jeśli urządzenie z systemem iOS lub zegarek Apple Watch ma ustawiony kod blokady, jest on potrzebny do odblokowania urządzenia. W przeciwnym razie pojawi się informacja z prośbą o utworzenie kodu blokady w tym momencie. Jeśli blokujesz komputer Mac, musisz utworzyć kod numeryczny, nawet jeśli dla tego Maca zostało już włączone hasło. Ten kod różni się od hasła i jest używany tylko wtedy, gdy blokujesz komputer Mac przy użyciu funkcji Znajdź mój iPhone.

  • Chmura rodzinna: jeśli chcesz włączyć tryb Utracony na urządzeniu z systemem iOS członka rodziny, na którym nie ustawiono kodu blokady, osoba ta musi wprowadzić hasło swojego konta Apple ID na tym komputerze. Jeśli próbujesz zablokować Maca członka rodziny, osoba ta musi wprowadzić hasło dla swojego Apple ID na tym komputerze.

  • Informacje kontaktowe: w przypadku wyświetlenia monitu o wprowadzenie numeru telefonu wpisz numer, pod którym można się z Tobą skontaktować. W przypadku wyświetlenia prośby o wprowadzenie wiadomości możesz wpisać informację, że urządzenie zostało utracone, oraz wskazać, jak można się z Tobą skontaktować. Numer i wiadomość pojawią się na ekranie blokady urządzenia.

  Uwaga: Jeśli zapomnisz kodu blokady lub jeśli przed utratą Maca ustawisz na nim hasło sprzętowe w EFI, a następnie go zablokujesz, po odzyskaniu komputera może pojawić się konieczność dostarczenia urządzenia do autoryzowanego centrum napraw w celu jego odblokowania.

Śledzenie urządzenia w trybie Utracony

W przypadku korzystania z trybu Utracony po rozpoczęciu śledzenia można zobaczyć na mapie aktualne położenie urządzenia, jak również wszelkie zmiany jego położenia.

Uwaga: Za pomocą trybu Utracony nie można śledzić komputera Mac ani urządzenia z systemem iOS 5.

 • Jeśli urządzenie jest aktywne podczas włączania na nim trybu Utracony lub blokady, zostaje włączona blokada i rozpoczyna się śledzenie (jeśli dotyczy). Jeśli na urządzeniu wyłączono Usługi lokalizacji, zostaną one czasowo włączone w celu śledzenia jego położenia. Na adres email skojarzony z kontem Apple ID zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem.

 • Jeśli urządzenie jest nieaktywne, blokada oraz śledzenie(jeśli dotyczy) włączą sie po jego uaktywnieniu.

  Śledzenie przy użyciu trybu Utracony na mapie w Znajdź mój iPhone.

Wyłączanie trybu Utracony i zmiana informacji kontaktowych

Możesz wyłączyć tryb Utracony lub odblokować urządzenie, wprowadzając kod. W przypadku komputera Mac użyj kodu numerycznego skonfigurowanego podczas tworzenia blokady Maca.

W przypadku zegarka Apple Watch lub urządzenia iOS można też wykonać poniższe czynności, aby zmienić informacje kontaktowe wyświetlane na utraconym urządzeniu albo wyłączyć tryb Utracony.

Uwaga: Jeśli karty kredytowe i debetowe używane w usłudze Apple Pay zostały zawieszone z powodu przełączenia urządzenia w tryb Utracony, korzystanie z tych kart będzie znów możliwe po wyłączeniu trybu Utracony i zalogowaniu się w usłudze iCloud.

 1. Kliknij w pozycję Wszystkie urządzenia, a następnie wybierz urządzenie znajdujące się w trybie Utracony.

 2. Kliknij w przycisk Tryb Utracony, a następnie zmień informację lub kliknij w pozycję Wyłącz tryb Utracony.

Odzyskiwanie kodu w celu odblokowania Maca

 1. Kliknij w Wszystkie urządzenia, a następnie wybierz zablokowanego Maca.

 2. Kliknij w Odblokuj, a następnie wykonaj instrukcje widoczne na ekranie w celu zweryfikowania swojej tożsamości za pomocą hasła Apple ID.

 3. Jeśli już masz kod, wprowadź go na Macu.

Aby ustalić położenie zgubionego urządzenia, możesz za pomocą innego urządzenia iOS włączyć tryb Utracony. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz Znajdź mój iPhone, stuknij w Pomoc i przejdź do tematu Korzystanie z trybu Utracony.

Jeśli nie możesz użyć trybu Utracony, ponieważ funkcja Znajdź mój iPhone nie jest skonfigurowana na Twoim urządzeniu, zobacz artykuł Wsparcia Apple Co zrobić w przypadku zaginięcia bądź kradzieży telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Data publikacji: 2018-10-25
Był pomocny?