iCloud: Reprodukcija zvuka na uređaju pomoću aplikacije Nađi moj iPhone

Reprodukcija zvuka na uređaju pomoću aplikacije Nađi moj iPhone

Ako izgubite svoj uređaj, a mislite da je u blizini, upotrijebite Nađi moj iPhone na web-mjestu iCloud.com da reproducirate zvučni signal na njemu da ga lakše pronađete. Zvuk će se začuti čak i ako je uređaj u utišanom načinu rada ili je zvuk isključen.

Ako imate postavljeno Dijeljenje s obitelji, zvuk možete reproducirati i na uređaju člana svoje obitelji. Pročitajte članak podrške tvrtke Apple Dijeljenje s obitelji.

Reproducirajte zvuk na iPhoneu, iPadu ili iPod touchu

 1. Kliknite Svi uređaji, a zatim odaberite uređaj na kojem želite reproducirati zvuk.

 2. Kliknite Reproduciraj zvuk.

  Tipka Reproduciraj zvuk u donjem lijevom kutu prozora Informacije o uređaju.

  Ako je iPhone, iPad ili iPod touch (iOS 12.1.1 ili noviji) povezan s mrežom, na zaslonu uređaja prikazat će se upozorenje Nađi moj [uređaj]. Ako je uređaj iPhone, zavibrirat će. Nakon odgode od pet sekundi uređaj emitira zvuk. Zvuk se pojačava do pune glasnoće nakon pet sekundi i reproducira se oko dvije minute.

  U sustavu iOS 12.1 ili novijem zvuk se reproducira odmah punom glasnoćom.

  Ako je uređaj izvan mreže, zvuk se reproducira kada sljedeći put bude na mreži.

 3. Ako pronađete svoj iPhone, iPad ili iPod touch i želite isključiti zvuk prije no što se automatski isključi, napravite jedno od sljedećeg:

  • Pritisnite tipku napajanja ili tipku za glasnoću ili okrenite prekidač Zvono/Utišano.

  • Ako je uređaj zaključan, otključajte ga ili povucite prstom da odbacite upozorenje Nađi moj [uređaj].

  • Ako je uređaj otključan, dodirnite U redu u upozorenju Nađi moj [uređaj].

Reproducirajte zvuk na svojem Apple Watchu

 1. Kliknite Svi uređaji, a zatim odaberite Apple Watch na kojem želite reproducirati zvuk.

 2. Kliknite Reproduciraj zvuk.

  Ako je Apple Watch (watchOS 5.1.2 ili noviji) povezan s mrežom, na zaslonu sata prikazat će se upozorenje Nađi moj sat, a sat će zavibrirati. Nakon odgode od pet sekundi uređaj emitira zvuk. Zvuk se pojačava do pune glasnoće nakon pet sekundi i reproducira se oko dvije minute.

  U sustavu watchOS 5.1.1 ili novijem zvuk se reproducira odmah punom glasnoćom.

  Ako sat nije povezan s mrežom, zvuk se reproducira kada se sljedeći put poveže s mrežom.

 3. Ako pronađete svoj Apple Watch i želite isključiti zvuk prije no što se automatski isključi, dodirnite Odbaci u upozorenju Nađi moj sat ili pritisnite Digitalnu krunu ili bočni gumb.

Reproducirajte zvuk na svojem Macu

 1. Kliknite Svi uređaji, a zatim odaberite Mac na kojem želite reproducirati zvuk.

 2. Kliknite Reproduciraj zvuk.

  Ako je Mac (macOS Mojave 10.14.2 ili noviji) povezan s mrežom, na zaslonu će se prikazati upozorenje Nađi moj Mac. Nakon odgode od pet sekundi Mac emitira zvuk. Zvuk se pojačava do pune glasnoće nakon pet sekundi i reproducira se oko dvije minute.

  U sustavu macOS Mojave 10.14.1 ili novijem zvuk se reproducira odmah punom glasnoćom.

  Ako Mac nije povezan s mrežom, zvuk se reproducira kada se sljedeći put poveže s mrežom.

 3. Ako pronađete svoj Mac i želite isključiti zvuk prije no što se automatski isključi, kliknite U redu u upozorenju Nađi moj Mac.

Reprodukcija zvučnog signala na slušalicama AirPods

 1. Kliknite Svi uređaji, a zatim odaberite svoje slušalice AirPods.

 2. Kliknite Reproduciraj zvuk.

  Ako su slušalice AirPods na mreži, odmah reproduciraju zvučni signal (u trajanju od dvije minute). Ako su izvan mreže, sljedeći put kad slušalice AirPods budu u dometu jednog od vaših iOS uređaja, a aplikacija Nađi moj iPhone je otvorena, dobit ćete obavijest na iOS uređaju.

  Važno: Svakako uklonite slušalice AirPod s ušiju prije reproduciranja zvučnog signala. Premda se zvuk prvo reproducira potiho, glasnoća se postupno povećava. To može izazvati nelagodu za svakoga tko nosi AirPodse.

 3. Ako su AirPods slušalice razdvojene, dodirnite Isključi zvuk lijeve ili Isključi zvuk desne da ih pronađete jednu po jednu.

  Tipke Isključi zvuk lijeve, Prekini reprodukciju i Isključi zvuk desne u prozoru Informacije o slušalicama AirPods.
 4. Kad pronađete AirPods slušalice, kliknite Prekini reprodukciju.

Nakon reprodukcije zvuka na vašu Apple ID e-mail adresu šalje se potvrdna e-mail poruka.

Možete upotrijebiti i aplikaciju Nađi moj iPhone na iOS uređaju kako biste locirali svoj izgubljeni uređaj. Da saznate više, otvorite aplikaciju Nađi moj iPhone, dodirnite Pomoć, a zatim otvorite „Reproduciraj zvuk“.

Datum objave: 09.08.2019.
Korisno?