iCloud: Zistenie polohy zariadenia pomocou služby Nájsť môj iPhone

Zistenie polohy zariadenia pomocou služby Nájsť môj iPhone

Pomocou služby Nájsť môj iPhone na stránke iCloud.com môžete zistiť približnú polohu zariadenia so systémom iOS, hodiniek Apple Watch, slúchadiel AirPods alebo počítača Mac. Svoje zariadenie môžete vyhľadať v prípade, že:

 • V zariadení iOS alebo počítači Mac, ktorého polohu chcete zistiť, je nastavená služba Nájsť môj iPhone.

 • Hodinky Apple Watch sú spárované s iPhonom.

 • Zariadenie iOS, hodinky Apple Watch alebo počítač Mac je online.

 • Slúchadlá AirPods sú vybraté z puzdra a nachádzajú sa v blízkosti jedného z vašich zariadení so systémom iOS. Slúchadlá AirPods možno vyhľadať pomocou ľubovoľného z vašich zariadení so systémom iOS, musia však byť spárované aspoň s jedným z nich.

Ak máte nastavené rodinné zdieľanie, môžete vyhľadať aj zariadenie člena rodiny. Viac informácií nájdete v článku podpory spoločnosti Apple s názvom Rodinné zdieľanie a poloha.

 1. Kliknite na položku Všetky zariadenia. Bodka vedľa zariadenia v zozname označuje jeho stav:

  • Zelená bodka  znamená, že zariadenie je Online. Ak je možné zistiť polohu zariadenia, zobrazí sa aj čas poslednej zistenej polohy.

  • Sivá bodka znamená, že zariadenie je Offline. Ak bolo zariadenie nedávno online, zobrazí sa čas posledného zistenia jeho polohy. Ak je zariadenie offline viac než 24 hodín, zobrazí sa text Offline.

 2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nájsť. Názov zariadenia sa zobrazí na paneli s nástrojmi v strede.

  • Ak je zariadenie online a je možné zistiť jeho polohu, zobrazí sa na mape jeho približná poloha.

   Poznámka: Ak sa každé zo slúchadiel AirPods nachádza niekde inde, na mape sa zobrazí len jedna z polôh. Najskôr nájdite slúchadlo zobrazené na mape a vložte ho do puzdra. Potom obnovte mapu a nájdite druhé slúchadlo.

   Nájdené zariadenie na mape aplikácie Nájsť môj iPhone.
  • Ak služba Nájsť môj iPhone nemôže zariadenie nájsť, bude sa posledná známa poloha zobrazovať ešte ďalších 24 hodín. Vyberte možnosť Upozorniť ma po nájdení, a len čo bude zariadenie opäť online, dostanete email.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Aktualizácia polohy: Kliknite na zelenú bodku na mape a potom na tlačidlo Obnoviť .

  • Presunutie mapy: Potiahnite ju.

  • Zväčšenie: Kliknite na tlačidlo Zväčšiť .

  • Zmenšenie: Kliknite na tlačidlo Zmenšiť .

  • Zmena zobrazenia mapy: Kliknite na aktuálne zobrazenie v pravom dolnom rohu a potom kliknite na požadované zobrazenie (satelitné, hybridné alebo štandardné).

 4. Ak chcete nájsť iné zariadenie, kliknite uprostred panela s nástrojmi na názov aktuálneho zariadenia. Zobrazí sa tým zoznam Zariadenia, v ktorom môžete vybrať iné zariadenie.

Stratené zariadenie môžete nájsť aj pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone v zariadení iOS. Viac informácií získate tak, že otvoríte aplikáciu Nájsť môj iPhone, klepnete na položku Pomocník a prejdete na tému „Vyhľadanie zariadenia“.

Poznámka: Mapy a informácie o polohe závisia od služieb zhromažďovania dát poskytovaných tretími stranami. Tieto služby sa môžu zmeniť a nemusia byť dostupné vo všetkých geografických oblastiach. Mapy alebo informácie o polohe tak môžu byť nepresné či neúplné.

Published Date: 10.4.2019
Helpful?