iCloud: Kończenie udostępniania kalendarza w iCloud

Kończenie udostępniania kalendarza w iCloud

Udostępnianie kalendarza można w każdej chwili zakończyć w aplikacji Kalendarz na stronie iCloud.com.

  1. Kliknij w przycisk Udostępnij na prawo od nazwy kalendarza.

  2. Usuń zaznaczenie Kalendarz prywatny i/lub Kalendarz publiczny.

  3. Kliknij w przycisk OK, a następnie kliknij w przycisk Przerwij udostępnianie.

Data publikacji: 2019-08-13
Był pomocny?