iCloud: Een agenda met anderen delen

Een agenda met anderen delen

U kunt een agenda zowel openbaar maken als privé met andere mensen delen. Voor details over het bekijken en bewerken van bevoegdheden voor gedeelde agenda’s en hoe deelnemers toegang kunnen krijgen tot de agenda’s, raadpleegt u Overzicht agenda delen.

Een agenda privé delen

 1. Klik op de knop voor delen, aan de rechterkant van de agendanaam in de zijkolom en selecteer 'Privéagenda'.

  Opmerking: U kunt dezelfde agenda ook openbaar delen. Voor aanwijzingen gaat u naar de volgende opdracht: Een agenda openbaar delen.

  De knop 'Deel'
 2. Voer het e-mailadres van de genodigde in het veld 'Voeg persoon toe' in en druk op 'Enter'.

 3. Klik op het venstermenu met de naam van de genodigde en kies toegangsrechten (Bekijk en wijzig of Bekijk alleen).

 4. Voor elke persoon met wie u de agenda wilt delen, herhaalt u stappen 2 en 3.

 5. Wanneer u iedereen hebt uitgenodigd en hun gebruiksrechten hebt ingesteld, klikt u op 'OK'.

Uitnodigingen worden vanaf uw iCloud e-mailadres verstuurd naar de deelnemers die u hebt opgegeven.

Een agenda openbaar delen

 1. Klik op de knop 'Deel' aan de rechterkant van de agenda die u wilt delen, en selecteer 'Publieke agenda'.

  Opmerking: U kunt dezelfde agenda ook privé delen. Voor aanwijzingen raadpleegt u de vorige opdracht: 'Een agenda privé delen'.

  Het symbool voor delen van agenda.
 2. Om mensen uit te nodigen voor de agenda, klikt u op 'E-mail link'.

 3. Typ een of meer e-mailadressen in het veld 'Aan' en klik vervolgens op 'Stuur'.

  Het veld 'Geadresseerde' voor delen van de 'publieke agenda'.

De personen die u hebt opgegeven, ontvangen automatisch een e-mail met de uitnodiging en de URL van de agenda. Een genodigde hoeft geen iCloud-gebruiker te zijn om een uitnodiging te accepteren voor het bekijken van een gedeelde, publieke agenda.

In de zijkolom heeft een gedeelde agenda een donkere deelknop.

Het icoon voor delen van agenda in de agendalijst

U kunt uitnodigingen ook op elk gewenst moment opnieuw versturen naar een of meer uitgenodigde deelnemers.

Laatst gewijzigd op: 29-sep-2016
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning