iCloud: แชร์ปฏิทินใน iCloud

แชร์ปฏิทินใน iCloud

คุณสามารถแชร์ปฏิทินแบบส่วนตัวหรือแบบสาธารณะได้ โดย ใช้แอพปฏิทินบน iCloud.com

แชร์ปฏิทินแบบส่วนตัว

  1. คลิกปุ่มแชร์ ทางด้านขวาของชื่อปฏิทินในแถบด้านข้าง แล้วเลือก "ปฏิทินส่วนตัว"

  2. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับเชิญในช่อง เพิ่มบุคคล จากนั้นกดปุ่ม Return

  3. คลิกที่เมนูป๊อปอัพที่มีชื่อผู้รับเชิญ จากนั้นเลือกสิทธิ์การเข้าถึง (ดูและแก้ไข หรือ ดูเท่านั้น)

  4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละบุคคลที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินด้วย

  5. เมื่อคุณเชิญทุกคนและกำหนดสิทธิ์ของพวกเขาแล้ว ให้คลิก "ตกลง"

อีเมลการเชิญจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณไปยังผู้เข้าร่วมที่คุณระบุ

แชร์ปฏิทินแบบสาธารณะ

  1. คลิกปุ่มแชร์ ทางด้านขวาของชื่อปฏิทินในแถบด้านข้าง แล้วเลือก "ปฏิทินส่วนรวม"

  2. หากต้องการเชิญผู้อื่นให้ดูปฏิทิน ให้คลิกที่ "ลิงก์อีเมล"

  3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่อง "ถึง" แล้วคลิก "ส่ง"

    ช่องผู้รับสำหรับการแชร์ปฏิทินส่วนรวม

ผู้ที่คุณระบุจะได้รับอีเมลการเชิญที่มี URL ของปฏิทินนั้นโดยอัตโนมัติ ผู้รับเชิญไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ iCloud ถึงจะสามารถตอบรับการเชิญให้ดูปฏิทินส่วนรวมที่แชร์ได้

คุณสามารถส่งการเชิญอีกครั้งให้กับผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญแล้วได้ทุกเมื่อ โดยส่งได้ตั้งแต่หนึ่งคนเป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่: 14 ส.ค. 2562
เป็นประโยชน์ไหม