iCloud: Aanmaken of wijzigen van een e-mailalias

Aanmaken of wijzigen van een e-mailalias

Een e-mailalias is een e-mailadres dat uw oorspronkelijke e-mailadres voor een ontvanger verbergt. U kunt bijvoorbeeld een alias aanmaken voor wanneer u artikelen koopt in online winkels, u zich aanmeldt voor e-maillijsten of zich ergens online registreert. U kunt uw echte e-mailadres gebruiken voor uw familie en vrienden. Op deze manier helpen aliassen u de e-mailberichten die u ontvangt, beter te beheren en kunt u de bronnen van ongewenste berichten nagaan.

U kunt ook e-mail versturen via een alias.

U kunt maximaal drie actieve e-mailaliassen hebben en u kunt desgewenst een e-mailalias verwijderen of uitschakelen. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld een alias deactiveren als u deze gebruikt voor een aankoop. Nadat u het artikel hebt ontvangen, kunt u de alias uitschakelen om allerlei vervolgadvertenties niet meer te ontvangen en deze weer inschakelen wanneer u weer iets koopt.

Het verwijderen van een alias is permanent. Als u er dus over denkt om de alias in de toekomst opnieuw te gebruiken, kunt u deze beter uitschakelen. Wanneer een alias is uitgeschakeld, worden alle e-mailberichten die naar die alias worden verzonden, naar de afzender teruggestuurd.

Opmerking: Als u vijf MobileMe-e-mailaliassen had toen u uw account omzette naar iCloud, kunt u die vijf aliassen behouden. Maar wanneer u een van uw vijf aliassen verwijdert, kunt u geen nieuwe meer aanmaken om die te vervangen.

Aliassen kunnen niet worden overgezet. Alleen de iCloud-account waarmee de alias is gemaakt, kan deze als e-mailadres gebruiken.

U niet met een alias inloggen op iCloud.com. U kunt geen aparte iCloud-account aanmaken met een alias.

Een alias aanmaken

 1. Klik in iCloud Mail op het actiemenu in de navigatiekolom en kiest u vervolgens 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Klik op 'Voeg alias toe'.

 4. Geef de gevraagde informatie op:

  • Alias: de tekst die u opgeeft, wordt het e-mailadres (alias@icloud.com). Een alias moet tussen de 3 en 20 tekens bevatten.

  • Volledige naam: de naam die u opgeeft, wordt weergegeven in het veld 'Van' van de e-mail bij de ontvanger.

  • Label: iCloud Mail gebruikt het label voor het categoriseren van de berichten die naar uw account worden gestuurd.

  • Kleur label: berichten worden in uw postbus 'Inkomend' weergegeven met de labelkleur die u hebt opgegeven.

 5. Klik achtereenvolgens op 'OK' en 'Gereed'.

Een alias wijzigen, aanzetten, uitzetten of verwijderen

 1. Klik in iCloud Mail op het actiemenu in de navigatiekolom en kiest u vervolgens 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Selecteer de alias in de adressenlijst en voer dan een van de volgende stappen uit:

  • Om een nieuwe kleur te kiezen voor inkomende berichten, maakt u een keuze onder 'Kleur Label'. Labels voor aliassen verschijnen alleen in de iCloud Mail-app op iCloud.com.

  • Om de naam of label te veranderen, voert u een nieuwe aliasnaam en label in in de beschikbare velden. Aliasnamen moeten tussen de 3 en 20 tekens lang zijn.

  • Om een alias uit te schakelen, selecteert u 'Schakel alias uit'.

   Wanneer een alias is uitgeschakeld, worden alle e-mailberichten die naar die alias worden verzonden naar de afzender teruggestuurd.

  • Om een alias in te schakelen, deselecteert u 'Schakel alias uit'.

  • Om een alias te verwijderen, klikt u op 'Verwijder'.

 4. Klik op 'Gereed'.

Adressen selecteren waarvan u kunt versturen

 1. Klik in iCloud Mail op het taakmenu in de navigatiekolom en kiest u vervolgens Voorkeuren.

 2. Klik op 'Nieuw'.

 3. Klik op het venstermenu 'Stel een standaardadres in' en kies het adres dat u doorgaans gebruikt.

 4. Selecteer de adressen in de adressenlijst waarmee u via iCloud Mail wilt kunnen versturen.

  De geselecteerde adressen verschijnen in het venstermenu 'Van' als u een nieuw e-mailbericht aanmaakt. Voor instructies raadpleegt u Een e-mail versturen via een alias.

Een standaardadres instellen vanaf waar u e-mail verstuurt

Als u aliassen hebt aangemaakt of een @me.com- of @mac.com-e-mailadres hebt naast uw @icloud.com-e-mailadres, kunt u een van deze adressen kiezen als standaardadres voor het verzenden van e-mail vanuit uw iCloud-account.

 • Volg de aanwijzingen in iCloud Mail hierboven in 'Adressen selecteren waarvan u kunt versturen'.

 • Ga op uw iOS 8-apparaat naar Instellingen > Mail, Contacten, Agenda’s > iCloud. Tik op het gedeelte 'Geavanceerd', tik op 'E-mail' en tik vervolgens op het adres waarvandaan u e-mail wilt versturen.

 • Ga op uw iOS 7-apparaat naar Instellingen > Mail, Contacten, Agenda’s > iCloud > Account. Tik op 'Mail', tik op 'E-mail' en tik vervolgens op het adres waarvandaan u meestal e-mail wilt versturen.

 • Op uw Mac opent u Mail en kiest u Mail > Voorkeuren. Klik in het paneel 'Nieuw' op het venstermenu 'Verstuur nieuwe berichten via' en kies het adres dat u meestal wilt gebruiken om berichten te versturen.

 • Voer op uw Windows-computer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies in Outlook 2010, 2013 of 2016 Bestand > Info > Accountinstellingen > Accountinstellingen, klik op de tab 'E-mail', selecteer het adres dat u meestal gaat gebruiken om e-mails te versturen en klik op 'Als standaard instellen'.

  • Kies in Outlook 2007 Tools > Accountinstellingen, klik op de tab 'E-mail', selecteer het adres waarvandaan u meestal wilt versturen en klik dan op 'Als standaard instellen'.

Laatst gewijzigd op: 21-jun-2016
Nuttig?
44% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning