iCloud: Aanmaken of wijzigen van een e-mailalias

Aanmaken of wijzigen van een e-mailalias

Een e-mailalias is een e-mailadres dat uw oorspronkelijke e-mailadres voor een ontvanger verbergt. U kunt bijvoorbeeld een alias aanmaken voor wanneer u artikelen koopt in online winkels, u zich aanmeldt voor e-maillijsten of zich ergens online registreert. U kunt uw echte e-mailadres gebruiken voor uw familie en vrienden. Op deze manier helpen aliassen u de e-mailberichten die u ontvangt, beter te beheren en kunt u de bronnen van ongewenste berichten nagaan.

U kunt ook e-mail versturen via een alias.

U kunt maximaal drie actieve e-mailaliassen hebben en u kunt desgewenst een e-mailalias verwijderen of uitschakelen. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld een alias deactiveren als u deze gebruikt voor een aankoop. Nadat u het artikel hebt ontvangen, kunt u de alias uitschakelen om allerlei vervolgadvertenties niet meer te ontvangen en deze weer inschakelen wanneer u weer iets koopt.

Het verwijderen van een alias is permanent. Als u er dus over denkt om de alias in de toekomst opnieuw te gebruiken, kunt u deze beter uitschakelen. Wanneer een alias is uitgeschakeld, worden alle e-mailberichten die naar die alias worden verzonden, naar de afzender teruggestuurd.

Opmerking: Als u vijf MobileMe-e-mailaliassen had toen u uw account omzette naar iCloud, kunt u die vijf aliassen behouden. Maar wanneer u een van uw vijf aliassen verwijdert, kunt u geen nieuwe meer aanmaken om die te vervangen.

Aliassen kunnen niet worden overgezet. Alleen de iCloud-account waarmee de alias is gemaakt, kan deze als e-mailadres gebruiken.

U niet met een alias inloggen op iCloud.com. U kunt geen aparte iCloud-account aanmaken met een alias.

Een alias aanmaken

 1. Klik in iCloud Mail op het venstermenu 'Actie' in de zijkolom en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Klik op 'Voeg alias toe'.

 4. Geef de gevraagde informatie op:

  • Alias: de tekst die u opgeeft, wordt het e-mailadres (alias@icloud.com). Een alias moet tussen de 3 en 20 tekens bevatten.

  • Volledige naam: de naam die u opgeeft, wordt weergegeven in het veld 'Van' van de e-mail bij de ontvanger.

  • Label: iCloud Mail gebruikt het label voor het categoriseren van de berichten die naar uw account worden gestuurd.

  • Kleur label: berichten worden in uw postbus 'Inkomend' weergegeven met de labelkleur die u hebt opgegeven.

 5. Klik achtereenvolgens op 'OK' en 'Gereed'.

Een alias wijzigen, aanzetten, uitzetten of verwijderen

 1. Klik in iCloud Mail op het venstermenu 'Actie' in de zijkolom en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Selecteer de alias in de adressenlijst en voer dan een van de volgende stappen uit:

  • Om een nieuwe kleur te kiezen voor inkomende berichten, maakt u een keuze onder 'Kleur Label'. Labels voor aliassen verschijnen alleen in de iCloud Mail-app op iCloud.com.

  • Om de naam of label te veranderen, voert u een nieuwe aliasnaam en label in in de beschikbare velden. Aliasnamen moeten tussen de 3 en 20 tekens lang zijn.

  • Om een alias uit te schakelen, selecteert u 'Schakel alias uit'.

   Wanneer een alias is uitgeschakeld, worden alle e-mailberichten die naar die alias worden verzonden naar de afzender teruggestuurd.

  • Om een alias in te schakelen, deselecteert u 'Schakel alias uit'.

  • Om een alias te verwijderen, klikt u op 'Verwijder'.

 4. Klik op 'Gereed'.

Adressen selecteren waarvan u kunt versturen

 1. Klik in iCloud Mail op het venstermenu 'Actie' in de zijkolom en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Nieuw'.

 3. Klik op het venstermenu 'Stel een standaardadres in' en kies het adres dat u doorgaans gebruikt.

 4. Selecteer de adressen in de adressenlijst waarmee u via iCloud Mail wilt kunnen versturen.

  De geselecteerde adressen verschijnen in het venstermenu 'Van' als u een nieuw e-mailbericht aanmaakt. Voor instructies raadpleegt u Een e-mail versturen via een alias.

Een standaardadres instellen vanaf waar u e-mail verstuurt

Als u aliassen hebt aangemaakt of een @me.com- of @mac.com-e-mailadres hebt naast uw @icloud.com-e-mailadres, kunt u een van deze adressen kiezen als standaardadres voor het verzenden van e-mail vanuit uw iCloud-account.

 • Volg de aanwijzingen in iCloud Mail hierboven in 'Adressen selecteren waarvan u kunt versturen'.

 • Ga op uw iOS 8-apparaat naar Instellingen > Mail, Contacten, Agenda’s > iCloud. Tik op het gedeelte 'Geavanceerd', tik op 'E-mail' en tik vervolgens op het adres waarvandaan u e-mail wilt versturen.

 • Op uw Mac opent u Mail en kiest u Mail > Voorkeuren. Klik in het paneel 'Nieuw' op het venstermenu 'Verstuur nieuwe berichten via' en kies het adres dat u meestal wilt gebruiken om berichten te versturen.

 • Voer op uw Windows-computer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies in Outlook 2010, 2013 of 2016 Bestand > Info > Accountinstellingen > Accountinstellingen, klik op de tab 'E-mail', selecteer het adres dat u meestal gaat gebruiken om e-mails te versturen en klik op 'Als standaard instellen'.

  • Kies in Outlook 2007 Tools > Accountinstellingen, klik op de tab 'E-mail', selecteer het adres waarvandaan u meestal wilt versturen en klik dan op 'Als standaard instellen'.

Laatst gewijzigd op: 29-sep-2016
Nuttig?
36% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning