iCloud: Aanmaken of wijzigen van een e-mailalias

Aanmaken of wijzigen van een e-mailalias

Een e-mailalias is een e-mailadres dat je oorspronkelijke e-mailadres voor een ontvanger verbergt. Je kunt bijvoorbeeld een alias aanmaken voor wanneer je artikelen koopt in online winkels, je je aanmeldt voor e-maillijsten of je ergens online registreert. Je kunt je echte e-mailadres gebruiken voor je familie en vrienden. Op deze manier helpen aliassen je de e-mailberichten die je ontvangt, beter te beheren en kun je de bronnen van ongewenste berichten nagaan.

Je kunt ook e-mail versturen via een alias.

Je kunt maximaal drie actieve e-mailaliassen hebben en je kunt desgewenst een e-mailalias verwijderen of uitschakelen. Mogelijk wilt je bijvoorbeeld een alias deactiveren als je deze gebruikt voor een aankoop. Nadat je het artikel hebt ontvangen, kun je de alias uitschakelen om allerlei vervolgadvertenties niet meer te ontvangen en deze weer inschakelen wanneer je weer iets koopt.

Het verwijderen van een alias is permanent. Als je er dus over denkt om de alias in de toekomst opnieuw te gebruiken, kun je deze beter uitschakelen. Wanneer een alias is uitgeschakeld, worden alle e-mailberichten die naar die alias worden verzonden, naar de afzender teruggestuurd.

Opmerking: Als je vijf MobileMe-e-mailaliassen had toen je je account omzette naar iCloud, kun je die vijf aliassen behouden. Maar wanneer je een van je vijf aliassen verwijdert, kun je geen nieuwe meer aanmaken om die te vervangen.

Aliassen kunnen niet worden overgezet. Alleen de iCloud-account waarmee de alias is gemaakt, kan deze als e-mailadres gebruiken.

Je kunt niet met een alias inloggen op iCloud.com. Je kunt geen aparte iCloud-account aanmaken met een alias.

Een alias aanmaken

 1. Klik in iCloud Mail op het venstermenu 'Actie' in de zijkolom en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Klik op 'Voeg alias toe'.

 4. Geef de gevraagde informatie op:

  • Alias: de tekst die je opgeeft, wordt het e-mailadres (alias@icloud.com). Een alias moet tussen de 3 en 20 tekens bevatten.

  • Volledige naam: de naam die je opgeeft, wordt weergegeven in het veld 'Van' van de e-mail bij de ontvanger.

  • Label: iCloud Mail gebruikt het label voor het categoriseren van de berichten die naar je account worden gestuurd.

  • Kleur label: berichten worden in je postbus 'Inkomend' weergegeven met de labelkleur die je hebt opgegeven.

 5. Klik achtereenvolgens op 'OK' en 'Gereed'.

Een alias wijzigen, aanzetten, uitzetten of verwijderen

 1. Klik in iCloud Mail op het venstermenu 'Actie' in de zijkolom en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Accounts'.

 3. Selecteer de alias in de adressenlijst en voer dan een van de volgende stappen uit:

  • Om een nieuwe kleur te kiezen voor inkomende berichten, maak je een keuze onder 'Kleur Label'. Labels voor aliassen verschijnen alleen in de iCloud Mail-app op iCloud.com.

  • Om de naam of label te veranderen, voer je een nieuwe aliasnaam en label in in de beschikbare velden. Aliasnamen moeten tussen de 3 en 20 tekens lang zijn.

  • Om een alias uit te schakelen, selecteer je 'Schakel alias uit'.

   Wanneer een alias is uitgeschakeld, worden alle e-mailberichten die naar die alias worden verzonden naar de afzender teruggestuurd.

  • Om een alias in te schakelen, deselecteer je 'Schakel alias uit'.

  • Om een alias te verwijderen, klik je op 'Verwijder'.

 4. Klik op 'Gereed'.

Adressen selecteren waarvan je kunt versturen

 1. Klik in iCloud Mail op het venstermenu 'Actie' in de zijkolom en kies 'Voorkeuren'.

 2. Klik op 'Nieuw'.

 3. Klik op het venstermenu 'Stel een standaardadres in' en kies het adres dat je doorgaans gebruikt.

 4. Selecteer de adressen in de adressenlijst waarmee je via iCloud Mail wilt kunnen versturen.

  De geselecteerde adressen verschijnen in het venstermenu 'Van' als je een nieuw e-mailbericht aanmaakt. Voor instructies raadpleeg je Een e-mail versturen via een alias.

Een standaardadres instellen vanaf waar je e-mail verstuurt

Als je aliassen hebt aangemaakt of een @me.com- of @mac.com-e-mailadres hebt naast je @icloud.com-e-mailadres, kun je een van deze adressen kiezen als standaardadres voor het verzenden van e-mail vanuit je iCloud-account.

 • Volg de aanwijzingen in iCloud Mail hierboven in 'Adressen selecteren waarvan je kunt versturen'.

 • Ga op je iOS 8-apparaat naar Instellingen > Mail, Contacten, Agenda’s > iCloud. Tik op het gedeelte 'Geavanceerd', tik op 'E-mail' en tik vervolgens op het adres waarvandaan je e-mail wilt versturen.

 • Op je Mac open je Mail en kies je Mail > Voorkeuren. Klik in het paneel 'Nieuw' op het venstermenu 'Verstuur nieuwe berichten via' en kies het adres dat je meestal wilt gebruiken om berichten te versturen.

 • Voer op je Windows-computer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies in Outlook 2010, 2013 of 2016 Bestand > Info > Accountinstellingen > Accountinstellingen, klik op de tab 'E-mail', selecteer het adres dat je meestal gaat gebruiken om e-mails te versturen en klik op 'Als standaard instellen'.

  • Kies in Outlook 2007 Tools > Accountinstellingen, klik op de tab 'E-mail', selecteer het adres waarvandaan je meestal wilt versturen en klik dan op 'Als standaard instellen'.

Publicatiedatum: 28-mrt-2017
Nuttig?
32% van de mensen vond dit nuttig.