iCloud: อุปกรณ์

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป
อุปกรณ์

Mac, อุปกรณ์ iOS, Apple Watch, Apple TV, AirPods หรือคอมพิวเตอร์ Windows เครื่องใดๆ ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของระบบ iCloud ในส่วนของคุณสมบัติ iCloud ที่คุณต้องการใช้ และกำลังเข้าสู่ระบบ iCloud ด้วย Apple ID ของคุณอยู่ คุณสมบัติบางอย่างจะใช้ได้กับบางอุปกรณ์เท่านั้น สำหรับความต้องการและคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละรายการ โปรดดูที่บทความบริการช่วยเหลือ Apple ความต้องการของระบบสำหรับ iCloud

หมายเหตุ: iCloud อาจไม่พร้อมให้บริการในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติของ iCloud อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เว็บไซต์ iCloud

วันที่เผยแพร่: 11 เม.ย. 2562
เป็นประโยชน์ไหม
มี 72% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์