Keychain dla systemu Mac: Dostępu do pęku kluczy — przegląd

Dostępu do pęku kluczy — przegląd

Dostęp do pęku kluczy jest programem w systemie OS X, który przechowuje hasła i dane kont, dzięki czemu użytkownik ma mniej haseł do zapamiętania i obsługi.

Gdy uzyskujesz dostęp do witryny internetowej, konta email, serwera sieciowego czy innej rzeczy chronionej hasłem, wyświetlone może zostać pytanie o zapamiętanie lub zachowanie hasła. Hasło jest zachowywane w pęku kluczy, który eliminuje potrzebę pamiętania hasła i wpisywania go za każdym razem.

Okno dialogowe z pytaniem o zachowanie hasła przez Dostęp do pęku kluczy

Dostęp do pęku kluczy bezpiecznie przechowuje i pobiera nazwy użytkownika, hasła i inne dane, dzięki czemu możesz używać haseł, które są bardziej skomplikowane i trudniejsze do złamania. Twoje konta mogą być zatem jeszcze bezpieczniejsze.

Ważne: Aby mieć pewność, że hasła i inne dane przechowywane w pęku kluczy są bezpieczne, ustaw na komputerze hasło logowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zmienianie hasła logowania.

Wszelkie poufne dane możesz również przechowywać w bezpiecznych notatkach.

Dostęp do pęku kluczy pozwala również zarządzać certyfikatami wydawanymi przez zaufane organizacje w celu weryfikowania witryn internetowych, dokumentów cyfrowych i innych materiałów www.

Okno Dostępu do pęku kluczy z widocznymi głównymi obszarami

Dostęp do pęku kluczy współdziała z pękiem kluczy iCloud, dzięki czemu możesz udostępniać pęki kluczy na innych swoich urządzeniach. Pęki kluczy iCloud są tworzone i zarządzane przy użyciu konta iCloud. Aby uzyskać więcej informacji o pęku kluczy iCloud, zobacz: Co to jest iCloud?

Data publikacji: 2017-07-21
Był pomocny?