iCloud: การตั้งค่า "การสตรีมรูปภาพของฉัน"ใน iCloud

การตั้งค่า "การสตรีมรูปภาพของฉัน"ใน iCloud

รูปภาพใหม่ของคุณจะปรากฏโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ iOS (ที่ติดตั้ง iOS 8 หรือใหม่กว่า) คอมพิวเตอร์ และ Apple TV ที่คุณได้ตั้งค่าการสตรีมรูปภาพของฉันไว้ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์ใดเพื่อถ่ายหรือนำเข้ารูปภาพใหม่ก็ตาม

ใน Mac โดยใช้ "รูปภาพ"

บนคอมพิวเตอร์ Windows

  1. หากยังไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดแอพ iCloud สำหรับ Windows

  2. เปิดแอพ iCloud สำหรับ Windows แล้วเปิดแอพรูปภาพ

    คลิก "ตัวเลือก" แล้วเปิด "การสตรีมรูปภาพของฉัน"

  3. คลิก "นำไปใช้"

หมายเหตุ: การสตรีมรูปภาพของฉันไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่หรือแอพ iCloud สำหรับ Windows (เวอร์ชั่น 10) โปรดดู อัพเดทรูปภาพบนอุปกรณ์ทุกเครื่องให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอด้วย iCloud

Published Date: 14 ส.ค. 2562
Helpful?