iCloud: Nastavenie funkcie Môj Fotostream v službe iCloud

Nastavenie funkcie Môj Fotostream v službe iCloud

Vaše nové fotky sa automaticky zobrazia vo všetkých vašich zariadeniach so systémom iOS (iOS 8 alebo novším), počítačoch a Apple TV s nastavenou funkciou Môj Fotostream bez ohľadu na to, ktoré zariadenie so systémom iOS alebo počítač ste použili na zhotovenie alebo import nových fotiek.

V počítači Mac pomocou aplikácie Fotky

V počítači so systémom Windows

  1. Ak ešte nemáte nainštalovanú aplikáciu iCloud pre Windows, stiahnite si ju.

  2. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows a zapnite možnosť Fotky.

    Kliknite na položku Možnosti a zapnite možnosť Môj Fotostream.

  3. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Poznámka: Môj Fotostream nie je k dispozícii pre novovytvorené účty ani v aplikácii iCloud pre Windows (verzia 10). Pozrite si tému Synchronizácia fotiek medzi zariadeniami pomocou služby iCloud.

Published Date: 13.8.2019
Helpful?