iCloud: Usuwanie zdjęć i nagrań wideo w celu zaoszczędzenia miejsca w iCloud

Usuwanie zdjęć i nagrań wideo w celu zaoszczędzenia miejsca w iCloud

Aby zwolnić miejsce w iCloud, możesz usunąć zdjęcia i wideo, których nie chcesz zachować.

  • Jeśli korzystasz z urządzenia iOS (iOS 8.1 lub nowszy) albo z Maca (z systemem OS X 10.10.3 lub nowszym) i masz włączoną usługę Zdjęcia iCloud, usunięte zdjęcia lub wideo zostaną usunięte z iCloud oraz ze wszystkich urządzeń, na których jest włączona usługa Zdjęcia iCloud.

  • Jeśli na Twoim urządzeniu iOS lub komputerze Mac nie jest włączona usługa Zdjęcia iCloud, możesz usunąć zdjęcia lub wideo z albumu Rolka z aparatu na urządzeniu iOS, tak aby nie były one uwzględniane w backupie iCloud.

Usuwanie zdjęć lub wideo

  1. W aplikacji Zdjęcia na urządzeniu iOS (iOS 8.1 lub nowszym) stuknij w Zdjęcia u dołu ekranu, a następnie wyświetl zdjęcia i wideo z podziałem na chwile.

  2. Stuknij w Wybierz, stuknięciem zaznacz zdjęcie lub zdjęcia, a następnie stuknij w .

  3. Stuknij w Usuń [rzeczy].

Zdjęcia i wideo możesz usunąć także za pomocą aplikacji Zdjęcia na Macu (z systemem OS X 10.10.3 lub nowszym) lub na stronie iCloud.com. Zobacz temat Używanie funkcji Zdjęcia iCloud do przechowywania zdjęć w iCloud w Podręczniku użytkownika aplikacji Zdjęcia.

Usunięte zdjęcia i wideo zostaną umieszczone w albumie Ostatnio usunięte na urządzeniu, gdzie pozostaną przez 30 dni. Po upływie tego czasu zostaną one trwale usunięte ze wszystkich urządzeń ze skonfigurowaną usługą Zdjęcia iCloud.

Dane z urządzeń można usunąć przed upływem 30 dni. Aby to zrobić na urządzeniu iOS, otwórz album Ostatnio usunięte, stuknij w Wybierz, stuknięciem zaznacz element(y), stuknij w Usuń, a następnie stuknij ponownie w Usuń [rzeczy].

Usuwanie zdjęć lub wideo z Rolki z aparatu

Jeśli nie używasz usługi Zdjęcia iCloud, możesz przed usunięciem zaimportować na komputer wszystkie zdjęcia lub wideo, które znajdują się w albumie Rolka z aparatu na urządzeniu iOS. Zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Przesyłanie zdjęć i wideo z iPhone'a, iPada lub iPoda touch.

  1. W aplikacji Zdjęcia wybierz pozycję Albumy, a następnie stuknij w Rolka z aparatu.

  2. Stuknij w Wybierz i w co najmniej jedno zdjęcie lub nagranie wideo, a następnie stuknij w .

  3. Stuknij w Usuń [rzeczy].

Data publikacji: 2019-08-13
Był pomocny?