macOS High Sierra

Time Machine biztonsági mentések tárolására szolgáló lemezek védelme

A biztonsági mentések biztonságának szavatolásához szükséges eljárásokat az határozza meg, hogy Time Capsule készülékre, a hálózat egy másik lemezére, vagy közvetlenül a Mac géphez csatlakoztatott lemezre készít-e biztonsági mentést.

A biztonsági mentések tárolására szolgáló lemez titkosítása

Biztonsági mentéseit a biztonsági mentések tárolására szolgáló lemez titkosításával óvhatja meg a legjobban. Amikor egy Time Capsule készüléket vagy hálózatra csatlakozó biztonsági mentési lemezt nem titkosított állapotúról titkosított állapotúra állít át, a rendszer törli a meglévő biztonsági másolatokat, és új, titkosított biztonsági másolatokat hoz létre. Amikor helyileg csatlakoztatott lemezeket (például külső lemezeket) állít be titkosított biztonsági másolatok készítéséhez, a rendszer megőrzi és titkosítja az adatokat.

Ha titkosítatlan biztonsági másolatait titkosítottra szeretné átállítani, el kell távolítania a biztonsági mentési lemezt, majd újra be kell azt állítania. Kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Válassza az Apple menü > Rendszerbeállítások lehetőséget, majd kattintson a Time Machine elemre.

  A Time Machine beállításainak megnyitása

 2. Kattintson a Lemez kiválasztása vagy a Biztonsági mentési lemez hozzáadása vagy eltávolítása lehetőségre (ha több biztonsági lemezzel rendelkezik).

 3. Válassza ki a biztonsági mentési lemezt, majd kattintson a Lemez eltávolítása lehetőségre.

 4. Állítsa be újra a lemezt titkosított biztonsági mentési lemezként.

  További tudnivalók: Biztonsági mentések tárolására szolgáló lemez kiválasztása és a titkosítási beállítások megadása.

Time Capsule és egyéb hálózati lemezek védelme

Ha többek által használt lemezre (például Time Capsule készülékre vagy más hálózati lemezre) készít biztonsági másolatot, ügyeljen arra, hogy a biztonsági mentéseihez bizonyos körülmények között más felhasználók is hozzáférhetnek.

 • Csak rendszergazdáknak vagy más, megbízható felhasználóknak adja meg a Time Machine biztonsági mentéseket tartalmazó hálózati lemez jelszavát. Bárki, aki ismeri a jelszót, hozzáférhet a biztonsági másolatokat tartalmazó lemezre mentett adatokhoz – függetlenül attól, hogy melyik felhasználóé az adat. Ha a biztonsági másolat titkosított, biztonságban van a hálózati lemez jelszavát igen, a biztonsági másolat titkosítási jelszavát azonban nem ismerő felhasználókkal és hálózati rendszergazdákkal szemben.

 • Ne mentse az adatokat hálózati lemezre, ha nem bízik a lemezt felügyelő hálózati rendszergazdákban. Ehelyett jelöljön ki egy olyan biztonsági mentéseket tartalmazó lemezt, amelyet Ön felügyel, például egy, a Mac számítógépéhez csatlakoztatott külső lemezt.

 • Biztonsági okokból a Time Capsule készülékre történő biztonsági mentés során a rendszergazda egyéni fiókokat hozhat létre a Time Capsule készüléken. A fiókok saját hálózati kötettel és jelszóval rendelkeznek. Ha saját fiókkötetére készít biztonsági mentést egy Time Capsule készüléken, más felhasználók nem tudják elérni a biztonsági mentéseket, ha nem ismerik az Ön jelszavát.

  Megjegyzés: Az egyéni fiókokkal beállított Time Capsule készülékek megosztott kötetet tartalmaznak. Győződjön meg róla, hogy a rendszergazdától kapott fióknév és útmutatások segítségével a saját kötetét jelöli ki a biztonsági mentések tárolására szolgáló lemezként. A megosztott kötet csak az összes felhasználó által hozzáférhető adatok tárolására szolgál.

Közvetlenül a Mac géphez csatlakoztatott lemez védelme

 • Ha külső lemezre készít biztonsági másolatot, és nem használ lemeztitkosítást, a lemezt megszerző bármely személy elolvashatja a lemezre írt biztonsági másolatokat. Gondoskodjon a biztonsági mentések tárolására szolgáló lemez fizikai védelméről, hogy a nem megbízható felhasználók ne férjenek hozzá, és tárolja az eszközt biztonságos helyen.