macOS High Sierra

Datoteke organizirajte u mape

Sve na vašem Mac računalu—dokumenti, slike, glazba, aplikacije i ostalo—organizirano je u mape. Dok stvarate dokumente, instalirate aplikacije i radite nešto drugo, možete napraviti nove mape kako biste se organizirali.

Izrada mape

 1. Kliknite na radnu površinu ako želite izraditi mapu na radnoj površini; u suprotnom otvorite prozor Findera te navigirajte do mjesta gdje želite izraditi mapu.

 2. Odaberite Datoteka > Nova mapa ili pritisnite Shift–Command–N.

  Ako je naredba za Novu mapu zatamnjena, ne možete izraditi mapu na trenutnoj lokaciji.

 3. Unesite naziv za mapu, a zatim pritisnite tipku Return.

Premještanje stavki u mape

Učinite bilo što od sljedećeg:

 • Stavite stavku u mapu: Povucite je u mapu.

 • Stavite nekoliko stavki u mapu: Označite stavke, a zatim povucite jednu od stavki u mapu.

  Sve se označene stavke premještaju u mapu.

 • Zadržite stavku na izvornoj lokaciji i stavite kopiju u mapu: Pritisnite i držite tipku Option, a zatim povucite stavku u mapu.

 • Zadržite stavku na izvornoj lokaciji i stavite njen pseudonim u novu mapu: Pritisnite i držite tipke Option i Command, a zatim povucite stavku u mapu za izradu pseudonima.

 • Napravite kopiju stavke unutar iste datoteke: Odaberite stavku, a zatim odaberite Datoteka > Dupliciraj ili pritisnite Command–D.

 • Kopirajte datoteke na drugi disk: Povucite datoteke na taj disk.

 • Premjestite datoteke na drugi disk: Pritisnite i držite tipku Command i zatim povucite datoteke u disk.

Brzo grupirajte višestruke stavke u mapu

Na brzinu možete izraditi mapu stavaka na radnoj površini ili u prozoru Findera.

 1. Odaberite sve stavke koje želite grupirati.

 2. Pritisnite Control na jednu od odabranih stavki, a zatim odaberite Nova mapa s odabirom.

 3. Unesite naziv za mapu, a zatim pritisnite tipku Return.

Spajanje dviju mapa s istim imenom

Ako imate dvije mape identičnog naziva na dvije različite lokacije, možete ih spojiti u jedinstvenu mapu.

 • Pritisnite i držite tipku Option, a zatim povucite jednu mapu na lokaciju koja već sadržava mapu istog naziva. U dijalogu koji se pojavljuje kliknite na Spoji.

  Opcija Spoji pojavit će se samo ako jedna od mapi sadržava stavke koje se ne nalaze u drugoj mapi. Ako mape sadržavaju različite verzije identično nazvanih datoteka, jedine su opcije Zaustavi ili Zamijeni.

Da biste automatski organizirali svoje datoteke, koristite Smart mape. Smart mape automatski grupiraju datoteke prema vrsti i temi, te se odmah ažuriraju kako mijenjate, dodajete i uklanjate datoteke s vašeg Mac računala.