macOS High Sierra

Uporaba ugrađene kamere

Ako vaše Mac računalo ili zaslon ima ugrađenu iSight, FaceTime ili FaceTime HD kameru, možete je koristiti za snimanje slika ili videozapisa s aplikacijom Photo Booth, i za uspostavljanje videopoziva s pomoću aplikacije FaceTime.

  • Uključenje kamere: Zeleni indikator pored kamere svijetli kad je aplikacija koja upotrebljava kameru otvorena.

  • Isključenje kamere: Zatvorite aktivni prozor aplikacije. Zeleni indikator se isključi što znači da je kamera isključena i video zaustavljen.

Da biste saznali više o upotrebi kamere sa spomenutim aplikacijama, pogledajte Pomoć za Photo Booth, Pomoć za FaceTime i Pomoć za Poruke.