macOS High Sierra

Saznajte kako se koriste lozinke na Macu

macOS osmišljen je kako bi vam pružio sigurno i pouzdano računalno okruženje. Zaštita Mac računala uvelike ovisi o uporabi sigurnih lozinki na ključnim područjima.

Lozinka za prijavu

Lozinka za prijavu, koja se također naziva korisničkom lozinkom, omogućuje korisniku da se prijavi i pristupi informacijama na Mac računalu. Ovlasti su ograničene prema vrsti korisnika. Korisnik administrator mora obavljati brojne važne zadatke, poput podešavanja određenih postavki sustava, instaliranja softvera i upravljanja standardnim korisnicima. Za dodatne informacije, pogledajte Podesite korisnike, goste i grupe.

Lozinke u privjesku ključeva iCloud

Pamćenje lozinka je komplicirano, osobito ako nikad ne upotrebljavate istu lozinku dvaput i imate više uređaja. Privjesak ključeva iCloud održava vaše lozinke za internetske stranice i Wi-Fi ažuriranima na svim vašim Mac računalima i iOS uređajima. On također održava lozinke i postavke računa koje dodajete postavkama internetskog računa ažuriranima na vašim Mac računalima.

Kada morate izraditi novu lozinku za internetsku stranicu, Safari vam predlaže jedinstvenu lozinku koju je teško pogoditi i pohranjuje je na vaš privjesak ključeva iCloud. Safari automatski unosi lozinku sljedeći put kada se prijavljujete, tako da je ne morate zapamtiti ili je unositi ni na jednom od svojih uređaja. Za dodatne informacije, pogledajte Podešavanje iCloud privjeska ključeva.

Lozinke za internetske stranice ili aplikacije

Ako trebate pomoć s lozinkom za internetsku stranicu, pogledajte pomoć za internetsku stranicu ili informacije o računu na internetskoj stranici.

Ako trebate pomoć s lozinkom za aplikaciju kojom se spajate na račun na internetu ili mreži, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz aplikaciju, ili online informacije koje podržavaju aplikaciju. Primjerice, ako imate otvoren e-mail račun kod pružatelja usluga ili na internetskoj stranici, pogledajte dokumentaciju na internetskoj stranici ili kontaktirajte pružatelja usluga. Za više informacija, pogledajte članak na stranicama za Apple podršku Ako vas aplikacija Mail na vašem računalu opetovano traži unos lozinke.

Lozinke u alatu Keychain Access

Keychain Access pohranjuje lozinke za razne aplikacije i usluge i oslobađa vas odvojene autorizacije za svaku stavku na vašem privjesku ključeva. Privjesak ključeva zaštićen je lozinkom za privjesak ključeva, a otključava se kad se korisnik prijavi. Za dodatne informacije, pogledajte O vašoj lozinki privjeska ključeva.

Apple ID

Apple ID korisnika može se upotrebljavati za resetiranje lozinke za prijavu ako je lozinka zaboravljena. Za više informacija, prijavite se na svoju stranicu za Apple ID račun.

Ključ za obnovu

Kada kriptirate informacije na Mac računalu s pomoću FileVaulta, možete izraditi ključ za obnovu. Ako zaboravite svoju lozinku za prijavu, možete upotrijebiti ključ za obnovu kako biste otključali pokretački disk i promijenili lozinku za prijavu. Ključ za obnovu ne smije se pohraniti na istu lokaciju kao Mac računalo, gdje ga je moguće lako pronaći.