macOS High Sierra

Upravljanje prozorima na radnoj površini

Kada otvorite aplikaciju ili Finder, prozor se otvara na radnoj površini. Istovremeno je aktivna samo jedna aplikacija; naziv aplikacije (u podebljanom fontu) i izbornici aplikacija prikazuju se u traci izbornika.

Neke aplikacije, kao što su Safari ili Mail, omogućuju vam da istovremeno otvorite više prozora ili različite vrste prozora. macOS nudi nekoliko načina za upravljanje otvorenih aplikacija i prozora, npr. možete spojiti otvorene prozore aplikacije u jedan prozor s karticama.

Primjer radne površine s više otvorenih prozora.

Savjet: Za brzo raspoređivanje otvorenih prozora u jednom sloju tako da lako možete uočiti onaj koji vam treba, pritisnite tipku aplikacije Mission Control (ili upotrijebite Kontrolnu traku). Kako biste prozore pomaknuli u stranu, raširite palac i tri prsta na dodirnoj površini. Kako biste vratili prozore na njihove izvorne položaje, ponovite postupak.

Premještanje, poravnavanje i spajanje prozora

 • Premještanje prozora: Povucite prozor za naslovnu traku na željenu lokaciju.

 • Poravnavanje prozora: Povucite prozor blizu drugog prozora, a dok se oni međusobno približavaju, poravnavaju se bez preklapanja. Možete smjestiti više prozora jedne do drugih.

  Kako bi susjedni prozori bili iste veličine, povucite rub prozora kojem želite promijeniti veličinu te se on zaustavlja kada se poravna s rubom susjednog prozora kojemu se približava.

  Dva prozora poravnata duž jedne strane; povlačenjem ruba jednog prozora prema drugom dok se ne zaustavi u ravnini sa susjednim prozorom.
 • Spajanje prozora: Ako u aplikaciji imate više otvorenih prozora, možete ih spojiti u jedan prozor koji sadrži više kartica (sve dok se radi o istim vrstama prozora). U aplikaciji odaberite Prozor > Spoji sve prozore.

  Ako želite da kartica ponovno bude zaseban prozor, označite karticu pa odaberite Prozor > Premjesti karticu u novi prozor, ili jednostavno povucite karticu izvan prozora.

Uporaba kartica u prozoru

U mnogim aplikacijama možete smanjiti pretrpanost vaše radne površine tako da podesite da se dokumenti otvaraju u karticama umjesto u zasebnom prozoru.

Prozor aplikacije TextEdit s tri kartice u traci s karticama ispod trake za formatiranje. Jedna kartica prikazuje tipku Zatvori. Tipka Dodaj nalazi se na desnom rubu trake s karticama.
 • Odredite kada se dokumenti otvaraju u kartici: Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava i zatim kliknite Dock.

  Otvori postavke Docka

  Kliknite na skočni izbornik "Preferiraj kartice pri otvaranju dokumenata", a zatim odaberite jednu od opcija: Uvijek, Samo u Prikazu preko cijelog zaslona ili Ručno. Dokumenti se standardno otvaraju u karticama samo kada je aplikacija u prikazu preko cijelog zaslona.

 • Dodavanje kartice: Kliknite na tipku Nova kartica u traci s karticama ili odaberite Datoteka > Nova kartica, ako je dostupno.

  U nekim aplikacijama možete dodavati kartice putem prečaca tipkovnice prema tome kako je opcija za kartice podešena u postavkama Docka. Kada je opcija podešena na Uvijek ili Samo u Prikazu preko cijelog zaslona, pritisnite Command-N. Kada je opcija podešena na Ručno, pritisnite Option-Command-N.

 • Pomicanje među karticama: Kliknite na karticu ili povucite prema lijevo ili desno u traci s karticama s dva prsta. Također možete pritisnuti Control-Tab ili Control-Shift-Tab za prijelaz na sljedeću ili prethodnu karticu.

 • Prikaži sve kartice: Odaberite Prikaz > Prikaži sve kartice. U pregledu kartica kliknite na karticu u koju želite ići. Odaberite Prikaz > Zatvori pregled kartica za povratak na trenutačnu karticu.

 • Razmještanje kartica: Povucite karticu prema lijevo ili desno.

 • Zatvaranje kartice: Pomaknite pokazivač preko kartice, a zatim kliknite tipku Zatvori .

 • Zatvaranje svih kartica osim trenutne kartice: Pritisnite Option i kliknite na tipku Zatvori na kartici u kojoj se nalazite.

 • Prikaz trake s karticama u prozoru koji nema kartice: U aplikaciji odaberite Prikaz > Prikaži traku s karticama, ako je dostupno.

Savjet: brzo otvorite novi prozor ako je opcija za kartice u postavkama Docka podešena na Uvijek ili Samo u Prikazu preko cijelog zaslona tako da pritisnete Option-Command-N.

Promjena veličine i smanjenje prozora

 • Ručna promjena veličine prozora: Povucite rub prozora (gornji, donji ili bočne). Isto tako možete dvaput kliknuti na rub da biste proširili tu stranu prozora.

 • Povećanje prozora: Pritisnite i držite tipku Option te kliknite na zelenu tipku za povećanje u gornjem lijevom uglu prozora aplikacije. Pritisnite Option i ponovno kliknite tipku za povratak na prethodnu veličinu prozora.

  Također možete dvaput kliknuti na traku naslova aplikacije za povećanje prozora (dok god je opcija kojom se to radi postavljena na “zumiranje” u postavkama Docka).

 • Smanjenje prozora: Kliknite žutu tipku za smanjenje u gornjem lijevom uglu prozora ili pritisnite Command-M.

  Možete postaviti opciju u postavkama Docka za smanjivanje prozora kada dvaput kliknete na njegovu traku s naslovom.

Neki prozori ne mogu se premjestiti ili im se ne može promijeniti veličina.

Brza promjena prozora aplikacija

Kada je otvoreno više aplikacija i prozora, može biti teško pronaći onaj koji želite. Upotrijebite ove prečace za pomicanje među aplikacijama.

 • Brzi prijelaz na prethodnu aplikaciju: Pritisnite Command-Tab.

 • Listajte sve otvorene aplikacije: Pritisnite i držite tipku Command, pritisnite tipku Tab, te pritišćite tipke strelice prema lijevo ili desno dok ne dođete do aplikacije koju želite, a zatim otpustite tipku Command.

  Ako se predomislite dok listate kroz aplikacije i ne želite promijeniti aplikacije, pritisnite tipku Esc (Escape) ili tipku s točkom, a zatim otpustite tipku Command.

Zatvaranje prozora

 • Kliknite crvenu tipku za zatvaranje u gornjem lijevom uglu prozora ili pritisnite Command-W.

  Ako aplikacija može imati više otvorenih prozora, kao što su Safari ili Mail, zatvaranje prozora ne zatvara ili prekida aplikaciju. Kako biste zatvorili ove aplikacije, kliknite na naziv aplikacije u traci izbornika, a zatim odaberite Zatvori [Aplikacija]. Za dodatne informacije, pogledajte Zatvaranje aplikacija.

Možete sakriti ili prekinuti aktivnu aplikaciju pritiskom Command-H ili Command-Q.

U mnogim aplikacijama, kao što su Kalendar i Mail, možete raditi u aplikaciji preko cijelog zaslona, aplikacija se proširuje radi obuhvaćanja cijelog zaslona, ili možete otvoriti drugu aplikaciju i usporedno koristiti obje aplikacije u prikazu Split View. Za dodatne informacije, pogledajte Koristite aplikacije u prikazu preko cijelog zaslona ili u prikazu Split View.