macOS High Sierra

Brza promjena korisnika

Ako vaš Mac ima više korisnika, administrator može uključiti brzu izmjenu korisnika kako biste omogućili da više korisnika bude prijavljeno u isto vrijeme. Za prebacivanje s jednog korisnika na drugog bez odjave, korisnici biraju svoje ime iz trake s izbornicima, a zatim unesu lozinku ili koriste Touch ID.

Uključivanje brze izmjene korisnika

 1. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite Korisnici i grupe i zatim kliknite Opcije prijave.

  Otvori prozor Opcije prijave u Postavkama za korisnike i grupe

 2. Kliknite ikonu za otključavanje kako biste ih otključali, zatim unesite administratorsko ime i lozinku.

 3. Odaberite "Prikaži izbornik brze promjene korisnika kao" i odaberite način prikaza izbornika brze promjene korisnika u traci s izbornicima.

Promijeni korištenjem lozinke

 1. Kliknite na izbornik za brzu promjenu korisnika na traci s izbornicima, zatim odaberite svoje korisničko ime.

  Izbornik brze promjene korisnika izgleda ili kao ikona korisnika ili ime trenutnog korisnika, ovisno o postavkama u postavkama za Korisnike i grupe.

 2. Unesite svoju lozinku, pa kliknite na strelicu.

Promijeni korištenjem Touch ID-a

 1. Kliknite na izbornik za brzu promjenu korisnika na traci s izbornicima, zatim odaberite svoje ime.

  Izbornik brze promjene korisnika izgleda ili kao ikona korisnika ili ime trenutnog korisnika, ovisno o postavkama u postavkama za Korisnike i grupe.

 2. Stavite prst na Touch ID.

Za prikaz prozora prijave umjesto izravnog prebacivanja na drugog korisnika, kliknite na izbornik za brzu promjenu korisnika u traci izbornika, a zatim odaberite Prozor prijave.