macOS High Sierra

Načini prikaza stavki u prozorima Findera

Stavke u prozoru Findera mogu se prikazivati na četiri načina: kao ikone, kao popis, u stupcima ili u prikazu Cover Flow. Za odabir prikaza upotrijebite Tipke prikaza na vrhu prozora Findera:

Tipke za prikaz u prozoru Findera.

U četirima prikaza postoje dodatni načini za prilagodbu prikaza stavki.

Sortiranje stavki, raspored ikona i promjena veličina stupaca

Vaše postavke za razvrstavanje i raspored stavki u mapi primjenjuju se dok ih ne promijenite. Primjerice, ako sortirate mapu Dokumenti prema Datumu dodavanja, sljedeći put kad prikažete svoju mapu Dokumenti, bit će sortirana prema Datumu dodavanja.

 • Sortiranje stavki: U bilo kojem prikazu odaberite Prikaz > Prikaži opcije prikaza, kliknite na skočni izbornik Razvrstaj prema, zatim odaberite redoslijed razvrstavanja, poput Datuma izmjene ili Naziva. U prikazima Popis i Cover Flow postavite pokazivač preko naziva stupca kojeg želite razvrstati pa kliknite na njega. Ponovno kliknite na naziv stupca da biste okrenuli redoslijed razvrstavanja.

 • Raspoređivanje stavki: U bilo kojem prikazu kliknite tipku Raspored stavki i zatim odaberite opciju, poput Datuma izrade ili Veličine.

 • Zadržavanje mapa na vrhu: Kada raspoređujete prema nazivu, možete zadržati mape (u abecednom redoslijedu) pri vrhu popisa. Odaberite Finder > Postavke, kliknite Napredno, a zatim označite potvrdnu kućicu "Zadrži mape na vrhu prilikom razvrstavanja prema nazivu".

 • Uredno rasporedite ikone: U Prikazu s ikonom odaberite Pregled > Očisti.

 • Promjena veličina stupaca: U Prikazu s popisom, Prikazu sa stupcem ili Cover Flow prikazu, povucite liniju koja se nalazi između naslova stupaca.

  Kako biste proširili stupac za prikaz svih potpunih naziva datoteka, dvaput kliknite razdjelnik stupca.

 • Prikaz ili skrivanje stupaca: U prikazima Popis i Cover Flow pritisnite Control i kliknite bilo koji stupac za prikaz svih raspoloživih stupaca. Odaberite naziv stupca za prikaz ili skrivanje (vidljivi stupci imaju kvačicu kraj naziva.)

Daljnja prilagodba Prikaza s ikonom, Prikaza s popisom, Prikaza sa stupcem ili Cover Flow prikaza

Možete prilagoditi svaki prikaz kako bi odgovarao vašim postavkama. Primjerice, možete promijeniti veličinu teksta naziva datoteka i, u nekim prikazima, promijeniti veličinu ikona datoteke.

 1. Otvorite prozor Findera, odaberite mapu koju želite promijeniti, pa kliknite tipku Prikaz: Ikona, Popis, Stupac ili Cover Flow.

 2. Odaberite Prikaz > Prikaži opcije prikaza i zatim namjestite željene opcije.

  • Mapa se uvijek otvara u ovom prikazu: Odaberite potvrdnu kućicu "Uvijek otvori kao".

  • Podmape se također otvaraju ovom prikazu: Odaberite potvrdnu kućicu "Pregledavanje u".

   Ako se podmapa otvori u drugom prikazu, označite podmapu, odaberite Prikaz > Prikaži opcije prikaza, i zatim odznačite potvrdne kućice "Uvijek otvoreno u" i "Pretraživanje u". Potvrdne kućice moraju biti označene za glavnu mapu i odznačene za podmapu.

  • Odaberite opcije prikaza ikone: Promijenite veličinu ikone, prored rešetke, veličinu teksta i ostalo.

   Opcije prikaza ikone u popisu prozora.
  • Odaberite opcije prikaza popisa ili prikaza Cover Flow: Promijenite veličinu ikona, veličinu teksta, stupce koji su prikazani i ostalo. (Opcije prikaza popisa i prikaza Cover su iste.)

   Prozor koji prikazuje opcije prikaza Popisa i prikaza Cover Flow.
  • Odaberite opcije prikaza Stupaca: Promijenite veličinu teksta te hoće li se prikazivati ikone i pregled stupca. Svi stupci prikazuju vaše odabrane opcije.

   Prozor koji prikazuje opcije prikaza Stupaca.
 3. Za primjenu tih postavki na sve mape Findera koje koriste taj prikaz, kliknite Primijeni kao standardno. Tipka Koristi kao standardno ne pojavljuje se za prikaz Stupaca.

  Primjerice, ako podesite opcije za Prikaz s ikonom i kliknete Primijeni kao standardno, sve mape koje koriste Prikaz s ikonom bit će prikazane s istim opcijama.

Da biste uvijek prikazali mapu Medijateka, odaberite Idi > Početna mapa da biste otvorili početnu mapu, odaberite Prikaz > Prikaži opcije prikaza, a zatim odaberite potvrdnu kućicu Prikaži mapu medijateke.