macOS High Sierra

Snimanje CD i DVD diskova

Ako vaše Mac računalo ima ugrađeni optički pogon ili ako povežete eksterni DVD pogon (primjerice, Apple USB SuperDrive), možete snimati datoteke na CD i DVD diskove da biste dijelili svoje datoteke s prijateljima, premještali datoteke s računala na računalo ili izradili sigurnosnu kopiju svojih datoteka. Diskovi koje snimite na svom Mac računalu također se mogu koristiti na Windows računalima i ostalim vrstama računala.

Napomena: za izradu CD-ova i DVD-ova koji sadržavaju audio i videozapise iz vaše iTunes medijateke koristite iTunes. Za više informacija pogledajte Izrada vlastitih CD i DVD diskova.

 1. Umetnite prazan disk u optički pogon.

  Ako vidite dijaloški okvir, kliknite skočni izbornik i odaberite Otvori Finder. Odaberite „Podesi ovaj postupak kao standardni” ako želite da se otvori Finder svaki put kada umetnete prazan disk.

  Disk se pojavljuje na vašoj radnoj površini.

 2. Dvaput kliknite na disk da biste otvorili njegov prozor, zatim u prozor povucite datoteke i mape koje želite snimiti.

  Aliasi za datoteke nalaze se u prozoru diska. Originalne datoteke nisu premještene niti obrisane.

  Napomena: ako želite snimiti iste datoteke na diskove više puta, koristite mapu za snimanje.

 3. Razmjestite i preimenujte datoteke.

  Kada se disk snimi, stavke na disku imaju jednake nazive i lokacije koje imaju u prozoru diska. Ne možete mijenjati stavke nakon što se disk snimi.

 4. Odaberite Datoteka > Snimi [disk], zatim slijedite upute.

  Na disk se snimaju datoteke na koje pseudonimi upućuju. Osim toga, ako na disk dodate mape koje sadrže pseudonime, datoteke na koje pseudonimi upućuju također se snimaju na disk.

  Napomena: Ako izbacite disk bez snimanja, mapa snimanja sa stavkama koje ste kopirali na disk izrađuje se i smješta na vašu radnu površinu. Da biste završili postupak snimanja, kliknite ikonu snimanja pokraj mape u rubnom stupcu Findera ili držite pritisnutom tipku Control dok kliknete bilo koji disk, zatim odaberite Snimi disk iz izbornika prečaca.

Kako biste snimili sliku diska (.dmg datoteka) na disk, Control-kliknite datoteku slike diska, odaberite "Snimi sliku diska [naziv diska] na disk" iz izbornika prečaca, a zatim slijedite upute.

Savjet: kako biste izbrisali sadržaj višekratnog diska, Control-kliknite CD ili DVD pogon u rubnom stupcu Findera te odaberite Obriši višekratni disk iz izbornika prečaca.