macOS High Sierra

Krenite odakle ste stali s pomoću aplikacije Handoff

Handoff vam omogućava da nešto započnete na jednom uređaju (Mac, iOS ili Apple Watch) i nastavite na drugom bez zanemarivanja onog na čemu ste radili. Primjerice, prikažite internetsku stranicu na svojem iPhoneu, a zatim nastavite gdje ste stali u pregledniku Safari na svojem Macu. Možete koristiti Handoff s raznim Apple aplikacijama, npr. Kalendar, Kontakti, Pages ili Safari. Neke aplikacije drugih proizvođača također mogu raditi s Handoffom.

Ikona Handoff određene aplikacije s iPhone uređaja na lijevoj strani Docka.

Kako biste koristili Handoff, vaši uređaji moraju ispunjavati zahtjeve sustava Kontinuitet. Moraju imati i Wi-Fi, Bluetooth i Handoff uključen u Postavkama sustava (na vašem Macu) i u Postavkama (na vašim iOS uređajima). Morate biti prijavljeni na iCloud s istim Apple ID računom na svim vašim uređajima.

Savjet: kada je Handoff uključen, možete koristiti Univerzalni memorijski pretinac za kopiranje i lijepljenje teksta, slika, fotografija i videozapisa na raznim uređajima. Također možete kopirati datoteke među Mac računalima.

Uključi ili isključi Handoff

Napomena: ako ne vidite opciju Handoff na svojem uređaju, onda on ne radi s opcijom Handoff.

  • Na Macu: Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite Općenito, a zatim odaberite „Dopusti Handoff između ovog Maca i vaših iCloud uređaja” (ispod "Nedavne stavke"). Za isključivanje odznačite opciju.

    Otvori Općenite postavke

  • Na uređajima iPad, iPhone ili iPod touch: Idite na Postavke > Općenito > Handoff, a zatim dodirnite kako biste uključili Handoff. Za isključivanje dodirnite opciju.

  • Na Apple Watch-u: Otvorite aplikaciju Watch na iPhoneu, idite na Moj Watch > Općenito, zatim dodirnite Omogući Handoff radi uključivanja. Za isključivanje dodirnite opciju.

Razmjena među uređajima

  • S vašeg Maca na iOS uređaj: Ikona Handoff aplikacije koju koristite na svojem Macu prikazuje se na vašem iPhone uređaju (pri dnu liste aplikacija) ili vašem iPad ili iPod Touch uređaju (na kraju Docka). Dodirnite za nastavak rada u aplikaciji.

  • S iOS uređaja ili Apple Watch-a na vaš Mac: Ikona Handoff aplikacije koju koristite na svojem iPadu, iPhoneu, iPod Touch ili Apple Watch uređaju pojavljuje se na vašem Macu na lijevoj strani Docka (ili pri vrhu, ovisno o položaju Docka). Kliknite na ikonu za nastavak rada u aplikaciji.

    Također možete pritisnuti Command-Tab za brzo prebacivanje na aplikaciju koja ima ikonu Handoff.