macOS High Sierra

Upravljanje pokazivačem s pomoću zadržavanja

Ako uključite tipkovnicu pristupačnosti možete upotrebljavati zadržavanje, što vam omogućuje provođenje radnji s mišem s pomoću tehnologije za praćenje glave ili oka. Postupcima zadržavanja poput lijevog klika možete jednostavno pristupiti u tipkovnici pristupačnosti i prilagođenim prozorima ili u traci s izbornicima.

Tipke za postupke zadržavanja smještene su na vrhu tipkovnice pristupačnosti.

Nakon što odaberete postupak zadržavanja, odmorite ili se zadržite određeno postavljeno vrijeme (koje se naziva vrijeme zadržavanja) na stavci koju želite kliknuti, povući ili listati, tada se postupak izvršava.

Uključite zadržavanje

 1. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite na Pristupačnost i zatim kliknite na Tipkovnica.

  Otvaranje prozora Tipkovnica

 2. Kliknite na tipkovnicu pristupačnosti, zatim se pobrinite da je opcija Uključi tipkovnicu pristupačnosti odabrana.

  Za informacije o opcijama tipkovnice pristupačnosti kliknite na tipku Pomoć u donjem desnom kutu prozora.

 3. Kliknite na Opcije zadržavanja, zatim odaberite “Prikaz postupaka zadržavanja u prozorima”, “Prikaz postupaka zadržavanja u traci s izbornicima” ili oboje.

  Ovisno o odabranim potvrdnim kućicama, redak tipki za postupke zadržavanja u vrhu tipkovnice pristupačnosti i prilagođenih prozora ili izbornik statusa zadržavanja pojavljuje se u traci s izbornicima ili oboje.

Postupci zadržavanja

Ovisno o tome gdje želite prikazati postupke zadržavanja, oni su dostupni u tipkovnici pristupačnosti i prilagođenim prozorima ili izborniku statusa zadržavanja u traci s izbornicima.

Nakon što odaberete postupak, zadržite se na mjestu gdje želite da se postupak napravi, primjerice, na potvrdnoj kućici ili na slici. Pokazivač zadržavanja pojavljuje se preko stavke, a započinje odbrojavanje vremena zadržavanja (krug pokazivača počinje prelaziti u bijelu boju). Kada je odbrojavanje završeno, provodi se postupak.

Napomena: ako ne želite vidjeti odbrojavanje vremena zadržavanja na zaslonu, odaberite “Sakrij indikatore vremena zadržavanja” u opcijama zadržavanja.

 • Lijevi klik : Izvodi lijevi klik kada se zadržavate na stavki.

 • Dvostruki klik : Izvodi dvostruki klik kada se zadržavate na stavki.

 • Desni klik : Izvodi desni klik kada se zadržavate na stavki.

 • Povuci i ispusti : Povlači i ispušta stavku na kojoj se zadržavate.

  Kada je odbrojavanje završeno, pokazivač upućuje da se stavka može povući. Dok se zadržavate na mjestu gdje želite ispustiti stavku, stavka se tamo pomiče, počinje odbrojavanje, a kada je gotovo ispušta se stavka.

 • Listanje izbornika : Lista stavku na kojoj se zadržavate.

  Svakako se zadržite na sadržaju koji se može listati, npr. internetskoj stranici ili dokumentu. Kada je odbrojavanje završeno, indikatori listanja pojavljuju se na vrhu, dnu i bočnim stranama sadržaja (ovisno o mogućim načinima listanja). Zadržavajte se na indikatoru listanja za listanje u tom smjeru.

 • Izbornik s opcijama : Prikazuje Izbornik s opcijama kada se zadržavate na stavci.

  Kada izaberete postupak iz Izbornika s opcijama, koristi se samo jednom te se postupak ne ponavlja. Za dodatne informacije, pogledajte Uporaba izbornika s opcijama.

 • Bez postupka : Pauzirajte i ništa ne poduzimajte dok se krećete po zaslonu ili se zadržavate na stavkama. Taj je postupak koristan kada se želite malo odmoriti od raznih postupaka, npr. da biste čitali internetsku stranicu ili gledali film.

  Kada budete spremni za nastavak i ponovno izvođenje postupaka zadržavanja, zadržite se na bilo kojem postupku zadržavanja u tipkovnici pristupačnosti. Ako je tipkovnica pristupačnosti sakrivena, zadržite se u aktivnom uglu koji je predodređen za njezin prikaz (kako je postavljeno u postavkama tipkovnice pristupačnosti).

Boja indikatora listanja u Listanju izbornika određuje se prema boji označavanja podešenoj u postavkama sustava Općenito. Da biste promijenili boju označavanja, odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, zatim kliknite Općenito.

Otvori Općenite postavke

Uporaba izbornika statusa zadržavanja

Ako odaberete prikaz postupaka zadržavanja u traci s izbornicima, možete jednostavno pristupiti postupcima zadržavanja s pomoću izbornika statusa zadržavanja. Ikona prikazana u traci s izbornicima mijenja se pri uporabi različitih postupaka zadržavanja.

Izbornik statusa zadržavanja čije stavke izbornika obuhvaćaju, od vrha prema dnu, Zadržavanje pauzirano, Lijevi klik, Dvostruki klik, Desni klik, Povuci i ispusti, Listanje izbornika i Izbornik opcija.

Izbornik statusa zadržavanja koristan je za promjenu postupaka zadržavanja kada su tipkovnica pristupačnosti ili drugi prozor sakriveni. Lijevi klik za odabir postupka uvijek se provodi u izborniku statusa, bez obzira na trenutni postupak zadržavanja.

 • Otvaranje izbornika: Zadržavajte se na izborniku statusa u traci s izbornicima. Pokazivač se pojavljuje preko izbornika statusa, a započinje odbrojavanje vremena zadržavanja (krug pokazivača počinje prelaziti u bijelu boju). Kada je odbrojavanje završeno, otvara se izbornik.

  Napomena: ako ne želite vidjeti odbrojavanje vremena zadržavanja na zaslonu, odaberite “Sakrij indikatore vremena zadržavanja” u opcijama zadržavanja.

 • Odabir postupka iz izbornika: Zadržite se na postupku. Kada je odbrojavanje završeno, odabire se postupak.

Uporaba izbornika s opcijama

Možete koristiti izbornik s opcijama za brzo prebacivanje između raznih postupaka zadržavanja. Kada označite postupak iz Izbornika s opcijama, koristi se samo jednom te se postupak ne ponavlja.

Kružni izbornik s opcijama čije tipke obuhvaćaju, počevši od vrha desno i u smjeru kazaljke na satu, Dvostruki klik, Desni klik, Listanje izbornika, Zatvori, Povuci i ispusti, Lijevi klik i Dvostruki klik.

Savjet: končanica u središtu izbornika s opcijama označava ciljnu lokaciju gdje će se postupak napraviti.

 • Odabir postupka: U izborniku se zadržite na postupku koji želite odabrati, primjerice, postupak dvostrukog klika. Pokazivač se pojavljuje preko tipke, a započinje odbrojavanje vremena zadržavanja (krug pokazivača počinje prelaziti u bijelu boju). Kada je odbrojavanje završeno, odabire se tipka i provodi se postupak na ciljnoj lokaciji.

  Izbornik s opcijama nestaje sa zaslona kada se postupak napravi, ali se ponovno pojavljuje čim se zadržavate na drugoj stavci kako biste mogli odabrati drugi postupak.

  Napomena: ako ne želite vidjeti odbrojavanje vremena zadržavanja na zaslonu, odaberite “Sakrij indikatore vremena zadržavanja” u opcijama zadržavanja.

 • Zatvaranje izbornika: Zadržavajte se na tipki zatvaranja pri dnu izbornika. Kada je odbrojavanje završeno, zatvara se Izbornik s opcijama.

Ako ste u prilagođenom prozoru i želite se vratiti na tipkovnicu pristupačnosti ili početni prozor, kliknite na ikonu Početno u gornjem desnom kutu prozora.

Ako upotrebljavate Urednik prozora za izradu prilagođenih prozora za usmjeravanje uobičajenih zadataka i postupaka aplikacija. Za dodatne informacije, pogledajte Uporaba Urednika prozora.

Savjet: možete postaviti opciju da se tipkovnica pristupačnosti ili početni prozor prikazuju kada se zadržite u kutu zaslona. Za postavljanje aktivnih uglova odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite Pristupačnost, kliknite Tipkovnica, kliknite Tipkovnica pristupačnosti i zatim kliknite Aktivni uglovi.

Otvaranje prozora Tipkovnica