Izbornik tema s prikazom retka kategorija preko vrha koje možete dodirnuti za filtriranje opcija. Ispod se nalaze minijature postojećih tema poredanih u retke po kategoriji.

Započnite s temom

Sve prezentacije započinju s temom, skupom unaprijed određenih rasporeda slajdova koje možete koristiti kao početnu točku. Zamijenite slike i tekst teme vlastitima, zatim po potrebi dodajte još slajdova.

Izrada prezentacije

Izbornik Umetni s tipkama preko vrha za dodavanje tablica, grafikona, oblika i medija.

Dodavanje teksta, fotografija, slika i ostalog

Dodajte objekte poput tekstualnih okvira, tablica, grafikona, oblika i medija (slika, zvuka i videozapisa) bilo kojem slajdu. Objekte možete uslojavati na slajdu, mijenjati im veličinu ili odrediti linkove na web stranice ili druge slajdove u vašoj prezentaciji.

Uvod u slike, grafikone i druge objekte

Kontrole za formatiranje za promjenu veličine i izgleda odabranog videozapisa. Tipke Stil, Film i Raymjesti nalaze se preko vrha kontrola.

Svjetlo, kamera, akcija

Oživite svoju prezentaciju s filmovima, videozapisima uživo, snimljenom naracijom, glazbom i ostalim.

Dodavanje videozapisa i zvučnih zapisa

Kontrole animacije za sliku koja je odabrana na slajdu. Na dnu zaslona nalaze se kontrole za efekt Početak koji se koristi.

Zapanjite ih animacijom

Dodajte vizualne efekte ili animacije kako biste zarobili pažnju svoje publike. Na primjer, dodajte prijelaz tako da se svaki slajd rastapa u idući, ili učinite da svaka riječ u naslovu doskakuće na slajd.

Dodavanje prijelaza između slajdova

Prozor kojim se predstavljaju prezentacije s više prezentera s tipkom Pokreni kao domaćin na dnu.

Prezentiranje u bilo kojoj situaciji

Reproducirajte slideshow preko interneta, virtualno s više prezentera, kao interaktivnu prezentaciju i ostalo.

Reprodukcija prezentacije

Izbornik suradnje prikazuje imena ljudi koji surađuju na prezentaciji.

Suradnja u stvarnom vremenu

Pozovite druge da rade s vama na vašoj prezentaciji. Sve osobe koje pozovete mogu vidjeti promjene kako nastaju, ali vi upravljate time tko može uređivati ili samo pregledavati prezentaciju.

Uvod u suradnju

Ove vam upute pomažu da započnete upotrebljavati Keynote 14.0 na iPadu. (Za prikaz verzije aplikacije Keynote koju imate otvorite Postavke  > Keynote.) Za pregled Uputa za uporabu aplikacije Keynote kliknite Sadržaj pri vrhu stranice ili unesite riječ ili frazu u polje za pretraživanje.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite web stranice podrške za Keynote.

Korisno?
Ograničenje broja znakova: 250
Maksimalno ograničenje znakova je 250.
Hvala vam na komentarima.