Korištenje aplikacije Disanje

Aplikaciju Disanje koristite da biste se opustili i pažnju usmjerili na disanje. 

Ikona aplikacije Disanje

Aplikacija Disanje vodi vas kroz niz dubokih udisaja i izdisaja te vas podsjeća da svaki dan odvojite vrijeme za to. Odaberite trajanje dubokog disanja, a zatim se koncentrirajte prateći animaciju i lagano vibriranje sata. 


Animacija skupljanja i širenja za vođeno disanje.

Započinjanje sesije

 1. Pritisnite kotačić Digital Crown da biste prešli na početni zaslon, a zatim otvorite aplikaciju Disanje.
 2. Okretanjem kotačića Digital Crown namjestite trajanje sesije. 
 3. Kada budete spremni, dodirnite Pokreni. Dok dišete, budite mirni. 
 4. Kada animacija počne rasti, a sat na zapešću vibrirati, vi udahnite. Kada se animacija počne smanjivati, a sat prestane vibrirati, vi izdahnite. 
 5. Dišite dok sesija ne završi i sat ne zavibrira dvaput te se ne začuje zvonce. Kada završite, pojavit će se prikaz pulsa.

Kada koristite aplikaciju Disanje, na satu je isključen zvuk obavijesti da se možete koncentrirati. Ako odgovorite na poziv ili tijekom sesije niste mirni, sesija se automatski prekida te nećete dobiti bodove.

Ako sat ne zazvoni, znači da je uključen mod tihog rada.

Postavljanje trajanja sesije

Kada aplikaciju Disanje otvorite radi nove sesije, kotačić Digital Crown možete okretati da biste namjestili trajanje sesije.

Kada pronađete željenu duljinu trajanja, na iPhone uređaju možete je postaviti kao zadanu:

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch i dodirnite karticu Moj sat.
 2. Dodirnite Disanje, a zatim se pomaknite prema dolje.
 3. Dodirnite Koristi prethodno trajanje. 

Promijeniti možete i trajanje svakog udisaja: 

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch i dodirnite karticu Moj sat.
 2. Dodirnite Disanje, a zatim Brzina disanja.
 3. Dodirnite da biste promijenili broj udisaja u minuti. 

Prilagodba i isključivanje podsjetnika

Apple Watch tijekom dana podsjeća vas da duboko udahnete. Te podsjetnike možete prilagoditi ili isključiti: 

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch i dodirnite karticu Moj sat.
 2. Dodirnite Disanje. 
 3. Da biste odabrali način primanja obavijesti, dodirnite Dopusti obavijesti, Šalji u centar za obavijesti ili Obavijesti su isključene. Saznajte više o mogućnostima za obavijesti
 4. Da biste odabrali učestalost primanja podsjetnika, dodirnite Podsjetnici za disanje.

Ako se krećete ili vježbate ili pak sami započinjete novu sesiju, Apple Watch postavit će drugo vrijeme za podsjetnik. Podsjetnik ćete dobiti ubrzo po završetku kretanja.

Pregledajte i pratite svoje svjesne minute u aplikaciji Zdravlje

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Zdravlje.
 2. Dodirnite karticu Pregled.
 3. Dodirnite Svjesnost. Da biste vidjeli više, dodirnite sažetak.

Po završetku svake sesije možete vidjeti i koliko ste puta aplikaciju Disanje koristili taj dan. Sesije disanja ne pojavljuju se u aplikaciji Aktivnost na Apple Watch ni iPhone uređaju. 

Datum objave: