Korištenje docka na Apple Watch uređaju

Brzo otvorite aplikacije koje često koristite ili ih naizmjence koristite. 

Otvaranje aplikacije u docku

 1. Pritisnite bočnu tipku.
 2. Prstom povucite prema gore ili dolje. Možete i okrenuti kotačić Digital Crown. 
 3. Dodirnite da biste otvorili aplikaciju. Ako se pomaknete sasvim dolje, dodirnite Sve aplikacije da biste došli na početni zaslon. 
 4. Da biste zatvorili dock, pritisnite bočni gumb.

Odabir aplikacija koje se pojavljuju u docku

U docku se mogu pojaviti najnovije aplikacije ili najviše deset omiljenih aplikacija. Kada odaberete Novije, vaše će se aplikacije pojaviti redoslijedom kojim ste ih otvorili. Kada odaberete Omiljeno, možete odabrati aplikacije koje se pojavljuju, ali se najkorištenije aplikacije još pojavljuju pri vrhu docka. Ako već nije spremljena kao omiljena, dodirnite opciju Zadrži na docku da biste je dodali.

Evo kako odabrati što će se pojaviti:

 1. Otvorite aplikaciju Apple Watch na iPhone uređaju. 
 2. Dodirnite karticu Moj sat, a zatim dodirnite Dock.
 3. Dodirnite Novije ili Omiljeno.

 

Odabir omiljenih aplikacija

Ako dock rasporedite prema omiljenim aplikacijama, možete odabrati koje će se aplikacije prikazati, a koje će se ukloniti:

 1. Otvorite aplikaciju Apple Watch na iPhone uređaju.
 2. Dodirnite karticu Moj sat, a zatim dodirnite Dock.
 3. Provjerite jeste li odabrali Omiljeno.
 4. Dodirnite Uredi. 
  • Da biste aplikacije uklonili, dodirnite ikonu za uklanjanje, a zatim Ukloni.
  • Da biste aplikacije dodali, dodirnite ikonu za dodavanje. Moguće je dodati deset aplikacija.
  • Da biste aplikacije razmjestili, pokraj njih dodirnite gumb Razmjesti i držite ga, a zatim povucite gore ili dolje.
 5. Da biste spremili promjene, dodirnite Gotovo.

Uklanjanje aplikacije s docka

 1. Otvorite dock.
 2. Otvorite neku aplikaciju pa prstom povucite ulijevo. 
 3. Dodirnite 

Aplikacije možete ukloniti s docka bez obzira na to jesu li poredane kao Novije ili kao Omiljeno. 

Datum objave: