Korištenje docka na Apple Watch uređaju

Brzo otvorite omiljene aplikacije ili se prebacite s jedne aplikacije na drugu. 

Otvaranje aplikacije s pomoću docka na Apple Watch uređaju

 1. Pritisnite bočnu tipku.
 2. Prijeđite prstom prema gore ili prema dolje ili okrenite kotačić Digital Crown. 
 3. Dodirnite aplikaciju da biste je otvorili.
 4. Da biste zatvorili dock, pritisnite bočni gumb.

Odaberite između nedavnih ili omiljenih stavki

U docku se mogu pojaviti najnovije aplikacije ili najviše deset omiljenih aplikacija. Kada odaberete Novije, vaše će se aplikacije pojaviti redoslijedom kojim ste ih otvorili. Kada odaberete Omiljeno, možete odabrati aplikacije koje se pojavljuju, ali se najkorištenije aplikacije još pojavljuju pri vrhu docka. Ako već nije spremljena kao omiljena, dodirnite opciju Zadrži na docku da biste je dodali.

Evo kako odabrati što će se pojaviti:

 1. Otvorite aplikaciju Watch na iPhone uređaju. 
 2. Dodirnite karticu Moj sat, a zatim dodirnite Dock.
 3. Dodirnite Novije ili Omiljeno.

 

Dodavanje omiljenih aplikacija

Ako dock rasporedite prema omiljenim aplikacijama, možete odabrati koje će se aplikacije prikazati, a koje će se ukloniti:

 1. Otvorite aplikaciju Watch na iPhone uređaju.
 2. Dodirnite karticu Moj sat, a zatim dodirnite Dock.
 3. Provjerite jeste li odabrali Omiljeno.
 4. Dodirnite Uredi. 
  • Da biste uklonili aplikaciju, dodirnite gumb za uklanjanje , a zatim dodirnite Ukloni.
  • Da biste dodali aplikaciju, dodirnite gumb za dodavanje . Moguće je dodati deset aplikacija.
  • Da biste promijenili raspored aplikacija, dodirnite i držite gumb za promjenu rasporeda  pokraj aplikacije, a zatim povucite prema gore ili dolje.
 5. Da biste spremili promjene, dodirnite Gotovo.

 

Uklanjanje aplikacija s docka za Apple Watch

 1. Pritisnite bočni gumb za otvaranje docka.
 2. Otvorite neku aplikaciju pa prstom prijeđite ulijevo. 
 3. Dodirnite gumb za uklanjanje 

Aplikacije možete ukloniti s docka bez obzira na to jesu li poredane kao Novije ili kao Omiljeno. 

Datum objave: