Pomoć za iCloud Mail

Ako ne možete pristupiti svom e-mailu ili ne možete slati i primati poruke putem e-mail adrese s nastavkom @icloud.com, učinite sljedeće.

Prije početka rada

 1. Ažurirajte Mac na najnoviji macOS. Za račune za iCloud Mail potreban je sustav OS X 10.7.5 ili noviji
 2. Otvorite stranicu sa stanjem sustava i provjerite iCloud Mail.

Ako vam je i dalje potrebna pomoć u rješavanju problema, slijedite upute u nastavku.


Ako ne možete pristupiti usluzi iCloud Mail na stranici iCloud.com

 1. Provjerite upotrebljavate li podržani preglednikAžurirajte Safari pomoću ovih uputa. Ako upotrebljavate neki drugi preglednik, u pomoći za njega potražite kako instalirati ažuriranja.
 2. Očistite predmemoriju preglednika. U pregledniku Safari odaberite Safari > Očisti povijest. Ako upotrebljavate neki drugi preglednik, upute potražite u pomoći za njega.
 3. Ako aplikaciji iCloud Mail možete pristupiti s drugih lokacija ili internetskih veza, obratite se pružatelju internetskih usluga ili mrežnom administratoru. Neke internetske konfiguracije slučajno ili namjerno sprječavaju pristup određenim web-mjestima ili uslugama, kao što je iCloud Mail.


Ako ne možete slati poštu iz aplikacije Mail na Mac računalu

Ako se vaša poruka ne može isporučiti, ako u privitku šaljete veliku datoteku ili ako primatelj ne dobije poruku, slijedite upute u nastavku.

Ako se tijekom slanja poruke putem e-mail adrese s nastavkom @icloud.com u aplikaciji Mail na Mac računalu pojavi upozorenje

„Poruka se ne može isporučiti. Ostat će u vašem sandučiću Odlazno sve dok se ne isporuči. Razlog nastanka pogreške: došlo je do pogreške prilikom isporuke ove poruke putem SMTP servera: naziv servera.”

 1. Otvorite Mail i odaberite Mail > Postavke.
 2. Kliknite karticu Računi.
 3. Odaberite e-mail račun za iCloud.
 4. Kliknite karticu Informacije o računu.
 5. U izborniku Odlazni mail server (SMTP) odaberite e-mail račun za iCloud. Ako odaberete Uredi popis SMTP servera, nećete vidjeti opciju iCloud SMTP server. 

Ako prilažete veliku datoteku

Privici poruke ne mogu premašiti maksimalno ograničenje veličine koju dopušta vaš davatelj usluge e-maila ili davatelj usluge e-maila primatelja. Maksimalna veličina ovisi o davatelju usluge. Pokušajte upotrijebiti Mail Drop, komprimirati datoteku prije slanja ili poruku poslati bez privitka.

Ako primatelj ne primi vašu poruku

 1. Ako se u mapi dolazne pošte nakon slanja poruke pojavi poruka „nepoznata adresa” ili „neisporučena je pošta vraćena”, otvorite pretinac Poslano i provjerite je li adresa pošiljatelja točna.
 2. Ako upotrebljavate Mail u sustavu macOS ili aplikaciji iCloud Mail pristupate pomoću preglednika Safari ili nekog drugog podržanog web-preglednika, provjerite pretince Skice, Poslano i Odlazno:
  • Ako u mapi Skice postoji kopija poruke koja nije poslana, pokušajte je ponovno poslati.
  • Ako se poruka nalazi u mapi Odlazno, provjerite jeste li povezani s internetom pa odaberite iCloud SMTP server pomoću navedenih uputa.*
 3. Zamolite primatelja da provjeri svoje mape ili pretince za neželjenu poštu. 
 4. Ako primatelj ipak ne dobiva vašu poruku, a ona je poslana bez upozorenja ili poruke „neisporučena pošta”, možda je blokiraju ili filtriraju iCloud Mail serveri ili primateljev server za mail. Da biste to saznali, obratite se korisničkoj podršci za iCloud. Zamolite i primatelja da se obrati administratoru za e-mail.

*Ako upotrebljavate SMTP server koji nije iCloud server, nemojte upotrebljavati iCloud e-mail adresu kao adresu za slanje. Vaš se e-mail inače možda neće isporučiti ili bi mogao biti isporučen u mapu neželjene pošte primatelja.

Ako poruke možete primati, ali ne i slati

Vaš davatelj internetskih usluga možda je na svojoj mreži blokirao protokol za slanje e-mail poruka (SMTP). Obratite se davatelju usluga i raspitajte se o SMTP prometu koji prolazi njegovom mrežom na vanjski servis, kao što je iCloud. Ako vaš davatelj usluga blokira SMTP promet, raspitajte se kako možete biti izuzeti od SMTP blokiranja.

Ako vaš davatelj usluga ne blokira SMTP promet, no vi i dalje ne možete slati poruke, za pomoć se obratite Appleovoj službi za korisničku podršku.


Ako u aplikaciji Mail u sustavu macOS ne možete primati poštu

Pronađite naziv svog e-mail računa za iCloud s lijeve strane glavnog prozora aplikacije Mail. Ako je naziv računa zatamnjen i pokraj njega se nalazi simbol munje, vaš je račun izvan mreže. Da biste račune povezali s mrežom, povežite se s internetom, a zatim odaberite Pretinac > Spoji sve račune.

Ako i dalje ne možete primiti e-mail, zatražite dodatnu pomoć za aplikaciju Mail.


Ako želite ukloniti preporučeni kontakt koji ste nedavno upotrijebili iz usluge iCloud Mail

Kad se prijavite u iCloud, e-mail adrese koje ste nedavno upotrijebili možda će biti preporučene na svim uređajima. Kako biste spriječili prikazivanje kontakta kao preporučenog, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

 1. Na web-stranici iCloud.com kliknite  da biste počeli pisati e-mail.
 2. U polje „Prima” počnite unositi e-mail adresu koju želite sakriti.
 3. Prijeđite preko adrese i kliknite .
 4. Kliknite Ukloni iz povijesti.


Ako vam je potrebna pomoć prilikom slanja ili primanja pošte na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

 1. Provjerite jeste li povezani s internetom. Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju u pregledniku Safari pokušajte otvoriti apple.com.
 2. Ako na Mac ili PC računalu ne možete primati e-mail za iCloud e-mail, posjetite iCloud.com.
 3. Dodirnite Postavke >[vaše ime] > iCloud i uključite Mail na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju. Ako imate operacijski sustav iOS 10.2 ili stariji, idite na Postavke > iCloud.
 4. Provjerite prosljeđuju li se novi podaci automatski na vaš uređaj. Dodirnite Postavke > Lozinke i računi > Dohvati nove podatke i uključite opciju Proslijedi. Zatim pošaljite e-mail poruku na svoj račun da biste provjerili radi li prosljeđivanje ispravno.
  • Na uređaju sa sustavom iOS 10 dodirnite Postavke > Mail > Računi > Dohvati nove podatke te uključite opciju Proslijedi.
  • Na uređaju sa sustavom iOS 9 i starijim dodirnite Postavke > Mail, kontakti i kalendari > Dohvati nove podatke te uključite opciju Proslijedi.
 5. Vratite se na opciju Dohvati nove podatke. Zatim dodirnite račun za iCloud i uključite opciju Proslijedi. Ako imate više računa za iCloud Mail, prosljeđivanje možete upotrebljavati istovremeno samo na jednom računu. Provjerite je li prosljeđivanje uključeno za vaš primarni račun za iCloud Mail.
 6. Isključite uređaj, a zatim ga ponovno uključite.

Ako i dalje ne možete slati ni primati poštu, isključite sve postavke u navedenim koracima 3, 4 i 5, a zatim ih ponovno uključite. 


Ako vam je potrebna pomoć za iCloud za Windows


Dodatna pomoć

Slijedite ove korake ako vam je potrebna pomoć sa slanjem ili primanjem e-maila u aplikaciji Mail na Mac računalu

Ako vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se korisničkoj podršci za iCloud.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: