Upravljanje iCloud memorijom

Trebate više iCloud memorije? Možete jednostavno upravljati memorijom kako biste oslobodili prostor ili nadogradili na iCloud+.

Kad postavite iCloud, automatski dobivate 5 GB memorije. Taj prostor možete upotrijebiti za sigurnosne kopije na servisu iCloud, za spremanje fotografija i videozapisa u iCloud fotografije, za održavanje dokumenata na servisu iCloud Drive ažuriranima i još mnogo toga. Uvijek možete provjeriti koliko vam je iCloud memorije zauzeto u odjeljku Postavke na svom uređaju ili na web-mjestu iCloud.com. Ako vam ponestaje prostora, možete ga osloboditi ili nadograditi na iCloud+ u bilo kojem trenutku.

Niste sigurni koja je razlika između kapaciteta memorije koju dobivate s uređajem i iCloud memorije? Saznajte više o memoriji uređaja i iCloud memoriji


Kako osloboditi prostor na iCloudu

Ako vam ponestane iCloud memorije, vaš se uređaj neće sigurnosno kopirati na iCloud, nove fotografije i videozapisi neće se prenositi u iCloud fotografije, a iCloud Drive, druge iCloud aplikacije i poruke neće se ažurirati na svim vašim uređajima. Uz to, nećete moći slati ni primati e-mail poruke putem svoje iCloud e-mail adrese.

Prostor na iCloudu možete osloboditi brisanjem sadržaja koji ne upotrebljavate:

Prije brisanja svakako arhivirajte ili kopirajte podatke koje ste pohranili na servisu iCloud.


Smanjivanje veličine iCloud sigurnosnog kopiranja

Kad sigurnosno kopirate svoj iPhone, iPad ili iPod touch na iCloud, najvažnije informacije s vaših uređaja automatski se sigurnosno kopiraju. Saznajte više o sigurnosnom kopiranju na iCloud.

Mnoge aplikacije automatski se sigurnosno kopiraju na iCloud nakon što ih instalirate. Da biste smanjili veličinu iCloud sigurnosnog kopiranja i oslobodili prostor na servisu iCloud, možete zaustaviti sigurnosno kopiranje aplikacija koje ne upotrebljavate ili izbrisati stare sigurnosne kopije na servisu iCloud. 

Odabir aplikacija za sigurnosno kopiranje na iPhone, iPad ili iPod touch

 1. Otvorite Postavke > [vaše ime] > iCloud.
 2. Dodirnite Upravljanje memorijom računa ili dodirnite Upravljanje memorijom, a zatim dodirnite Sigurnosne kopije.
 3. Dodirnite naziv svog uređaja.
 4. Isključite aplikacije koje ne želite sigurnosno kopirati.
 5. Odaberite Isključi i obriši.

Kad za aplikaciju potvrdite odabir opcije Isključi i obriši, isključit će se iCloud sigurnosno kopiranje za tu aplikaciju te će se sa servisa iCloud ukloniti sve informacije o njoj.

Za neke se aplikacije uvijek izrađuje sigurnosna kopija i to ne možete isključiti.

Brisanje sigurnosnih kopija i isključivanje iCloud sigurnosne kopije za svoj uređaj

Možete izbrisati stare iCloud sigurnosne kopije za uređaj koji trenutačno upotrebljavate ili starije uređaje koje možda više ne upotrebljavate. Sigurnosne kopije na servisu iCloud dostupne su 180 dana nakon što onemogućite ili prestanete upotrebljavati iCloud sigurnosno kopiranje. Sigurnosne kopije koje se trenutačno upotrebljavaju radi ponovnog postavljanja uređaja ne mogu se izbrisati.

iPhone, iPad i iPod touch

 1. Otvorite Postavke > [vaše ime] pa dodirnite iCloud.
 2. Dodirnite Upravljanje memorijom računa ili dodirnite Upravljanje memorijom, a zatim dodirnite Sigurnosne kopije.
 3. Dodirnite naziv uređaja čiju sigurnosnu kopiju želite obrisati. 
 4. Dodirnite Obriši sigurnosnu kopiju > Isključi i obriši.

Kad obrišete sigurnosnu kopiju, time se isključuje i iCloud sigurnosna kopija za vaš iPhone, iPad ili iPod touch. iCloud sigurnosno kopiranje ponovno možete uključiti u postavkama servisa iCloud na svom uređaju. 

Mac računalo

 1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava>.
 2. Kliknite Apple ID, a zatim iCloud.
 3. Kliknite Upravljanje i odaberite Sigurnosne kopije.
 4. Odaberite jednu od sigurnosnih kopija uređaja pa kliknite – da biste je izbrisali. Ako želite isključiti Sigurnosno kopiranje i ukloniti sve sigurnosne kopije tog uređaja s iClouda, odaberite Obriši kad se prikaže upit da potvrdite odabir.

Kad izbrišete sigurnosnu kopiju, time istodobno isključujete iCloud sigurnosno kopiranje za svoj uređaj. iCloud sigurnosno kopiranje ponovno možete uključiti u postavkama servisa iCloud na svom uređaju. 

PC računalo sa sustavom Windows

 1. Otvorite aplikaciju iCloud za Windows.
 2. Kliknite Memorija.
 3. Odaberite Sigurnosno kopiranje s popisa prikazanih stavki.
 4. Odaberite jednu od sigurnosnih kopija uređaja i kliknite Obriši. Ako želite isključiti Sigurnosno kopiranje i ukloniti sve sigurnosne kopije tog uređaja s iClouda, odaberite Obriši kad se prikaže upit da potvrdite odabir. 

Kad obrišete sigurnosnu kopiju, time istodobno isključujete iCloud sigurnosnu kopiju za svoj uređaj. iCloud sigurnosno kopiranje ponovno možete uključiti u postavkama servisa iCloud na svom uređaju. 


Brisanje fotografija u iCloud fotografijama

iCloud fotografije koriste se iCloud memorijom za održavanje najnovijih verzija vaših fotografija i videozapisa na svim vašim uređajima. Brisanjem fotografija i videozapisa koje više ne trebate iz aplikacije Foto na nekom od svojih uređaja oslobodit ćete prostor na servisu iCloud.

Prije brisanja bilo kojih stavki svakako stvorite sigurnosnu kopiju fotografija i videozapisa koje želite zadržati. Kad upotrebljavate iCloud fotografije pa izbrišete fotografiju ili videozapis na jednom uređaju, ta će se stavka izbrisati i na svim ostalim uređajima na kojima ste prijavljeni s istim Apple ID-jem.

Pratite korake u nastavku za brisanje fotografija i videozapisa s iCloud fotografija. Ako ne upotrebljavate iCloud fotografije, možete umjesto toga izbrisati fotografije iz albuma kamere.

Ako ste dio iCloud dijeljenog fotoalbuma, fotografije dodane u Dijeljenu medijateku ubrajaju se samo u memoriju osobe koja je izradila Dijeljenu medijateku. Da biste izbrisali stavke koje se ubrajaju u iCloud memoriju,uvjerite se da pregledavate Osobnu medijateku.

iPhone, iPad i iPod touch

 1. Otvorite aplikaciju Foto, a zatim dodirnite stavku Medijateka pri dnu zaslona.
 2. Dodirnite Sve fotografije. 
 3. Dodirnite Odaberi pa odaberite jednu ili više fotografija ili videozapisa koje želite obrisati.
 4. Dodirnite Obriši , a zatim Obriši fotografiju.

Ako ne upotrebljavate iCloud fotografije

Ako se ne koristite iCloud fotografijama, vaš Album kamere dio je iCloud sigurnosne kopije. Da biste provjerili koliko memorije upotrebljava u iCloud sigurnosnoj kopiji: 

 1. Otvorite Postavke > [vaše ime] pa dodirnite iCloud.
 2. Dodirnite Upravljanje memorijom računa ili dodirnite Upravljanje memorijom, a zatim dodirnite Sigurnosne kopije. 
 3. Dodirnite naziv uređaja koji upotrebljavate pa pogledajte fotografije.  

Da biste smanjili veličinu sigurnosne kopije aplikacije Foto, spremite svoje fotografije i videozapise na računalo, a zatim ručno sigurnosno kopirajte svoj uređaj. Ako na svom uređaju želite zadržati fotografije i videozapise, možete isključiti aplikaciju Foto u odjeljku Sigurnosna kopija ili nadograditi na iCloud+ da biste dobili više memorije. Ako neke fotografije ne želite zadržati, obrišite ih:

 1. Otvorite aplikaciju Foto. 
 2. Odaberite stavku koju želite obrisati. 
 3. Dodirnite Obriši , a zatim Obriši fotografiju.

Mac računalo

 1. Otvorite aplikaciju Foto.
 2. Odaberite fotografije i videozapise koje želite obrisati.
 3. Pritisnite tipku za brisanje na tipkovnici, istovremeno pritisnite Control i kliknite, ili kliknite desnom tipkom miša pa odaberite Obriši fotografije (#). Zatim kliknite Obriši da biste potvrdili.

iCloud.com

 1. Na iPhone ili iPad uređaju odnosno na računalu prijavite se na iCloud.com.
 2. Odaberite aplikaciju Foto.
 3. Odaberite fotografije ili videozapise koje želite obrisati. 
  • Da biste odabrali više fotografija ili videozapisa, dodirnite Odaberi u sustavima iOS i iPadOS ili pritisnite tipku Command na Mac računalu, odnosno tipku Control na PC računalu i držite je dok odabirete stavke.
  • Da biste odabrali sve stavke, pritisnite i držite tipke Command + A u sustavu macOS, odnosno tipke Control + A u sustavu Windows ili dodirnite opciju Odaberi sve u sustavima iOS i iPadOS. 
 4. Dodirnite Obriši , a zatim ponovno Obriši.

Obrisane fotografije i videozapise možete vratiti iz albuma Nedavno obrisano sljedećih 30 dana. Ako želite brže isprazniti album Nedavno obrisano, dodirnite Odaberi i odaberite stavke koje želite obrisati. Dodirnite Obriši > Obriši. Ako premašite ograničenje iCloud memorije, vaš uređaj automatski uklanja obrisane fotografije i videozapise te ih nećete moći vratiti iz albuma Nedavno obrisano.


Brisanje mapa ili datoteka u servisu iCloud Drive

Mapama ili datotekama spremljenim na iCloud Drive možete upravljati ili ih brisati sa svog iPhone, iPad, iPod touch uređaja, Mac računala ili osobnog računala. Ako sudjelujete u tuđoj dijeljenoj mapi, to se ne ubraja u vašu iCloud memoriju. Saznajte više odijeljenju mapa u servisu iCloud Drive.

U sustavu iOS 11 ili novijem, datoteke koje izbrišete sa servisa iCloud Drive ostaju u stavci Nedavno izbrisano 30 dana prije uklanjanja s uređaja.

iPhone, iPad i iPod touch

 1. Otvorite aplikaciju Datoteke i dodirnite Pregledaj.
 2. U odjeljku Lokacije dodirnite iCloud Drive.
 3. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite Odaberi.
 4. Odaberite mape ili datoteke koje želite izbrisati pa dodirnite Obriši .
 5. Otvorite Lokacije > Nedavno obrisano.
 6. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite Odaberi.
 7. Odaberite datoteke koje želite obrisati.
 8. Dodirnite Obriši, a zatim dodirnite Obriši da biste potvrdili. 

Mac računalo

 1. Otvorite Finder, a zatim mapu iCloud Drive.
 2. Odvucite stavku u Smeće ili je premjestite u drugu mapu na svom Mac računalu.
 3. Otvorite Smeće, a zatim desnim klikom označite datoteke koje želite obrisati.
 4. Odaberite opciju Odmah obriši. Zatim kliknite Obriši da biste potvrdili. 

Windows

Na PC-ju sa sustavom Windows 7 ili novijim datotekama na servisu iCloud Drive možete upravljati pomoću programa Windows Explorer. Mapu iCloud Drive dodat ćete u Windows Explorer na sljedeći način:

 1. Preuzmite i instalirajte iCloud za Windows.
 2. Prijavite se pomoću Apple ID-a.
 3. Uključite iCloud Drive.
 4. Otvorite mapu iCloud Drive.
 5. Odaberite mape ili datoteke koje želite obrisati.
 6. Kliknite Obriši.

iCloud.com

 1. Prijavite se na iCloud.com.
 2. Dodirnite aplikaciju iCloud Drive.
 3. Odaberite datoteke koje želite izbrisati pa dodirnite Obriši .
 4. Otvorite mapu iCloud Drive pa dodirnite Nedavno obrisano.
 5. Odaberite mape ili datoteke koje želite obrisati.
 6. Dodirnite opciju Obriši.

Brisanje tekstnih poruka i privitaka u Porukama

Kad se koristite Porukama na iCloudu, sve tekstne poruke i privici koje šaljete i primate koriste se vašom iCloud memorijom. Prostor možete osloboditi tako da obrišete tekstne poruke i privitke koji vam više ne trebaju, primjerice fotografije, videozapise i datoteke. 

Brisanje poruke ili privitka na iPhone ili iPad uređaju

 1. U razgovoru dodirnite i zadržite pritisak na oblačiću poruke ili privitku koji želite obrisati.
 2. Dodirnite Više.
 3. Dodirnite Obriši , a zatim Obriši poruku. Ako želite izbrisati sve poruke u nizu, u gornjem lijevom kutu dodirnite Obriši sve. Zatim dodirnite Obriši razgovor.

Brisanje više privitaka iz kontakta ili razgovora

 1. U razgovoru s porukama dodirnite ime kontakta na vrhu zaslona.
 2. Dodirnite Informacije .
 3. U odjeljku aplikacije Foto dodirnite Prikaži sve. 
 4. Dodirnite Odaberi pa dodirnite slike koje želite obrisati.
 5. Dodirnite Obriši, a zatim dodirnite Obriši privitak da biste potvrdili. 

Brisanje cijelog razgovora

 1. Prijeđite prstom ulijevo po razgovoru koji želite obrisati.
 2. Dodirnite opciju Obriši.
 3. Ponovno dodirnite Obriši za potvrdu. 

Brisanje poruke ili privitka na Mac računalu

 1. Otvorite razgovor s porukama.
 2. Pritisnite tipku Ctrl i kliknite prazno područje oblačića poruke koju želite obrisati.
 3. Odaberite Obriši.
 4. Kliknite Izbriši da biste potvrdili.

Brisanje više privitaka od kontakta ili iz razgovora

 1. Otvorite razgovor s porukama.
 2. Kliknite gumb Informacije .
 3. Pomaknite se do odjeljka aplikacije Foto.
 4. Kliknite privitak pa držite tipku Command da biste odabrali više privitaka. 
 5. Pritisnite tipku Control i istovremeno kliknite ili kliknite desnom tipkom miša pa odaberite Obriši.
 6. Kliknite Obriši privitak da biste potvrdili. 

Brisanje cijelog razgovora

 1. Pritisnite tipku Ctrl i kliknite razgovor.
 2. Odaberite Izbriši ili Izbriši razgovor.
 3. Kliknite Izbriši da biste potvrdili.

Brisanje poruka i upravljanje aplikacijom Mail

Prostor na iCloud možete osloboditi brisanjem e-mail poruka sa svog iCloud e-mail računa. Svoje e-mail poruke možete premjestiti s iPhone, iPad ili iPod touch uređaja na Mac ili PC računalo kako više ne bi zauzimale prostor u iCloud memoriji.

Poruke s računa možete obrisati na sljedeći način. Ne zaboravite da poruke s velikim privitcima zauzimaju više prostora od tekstnih poruka.

iPhone, iPad i iPod touch

Ako ste iPhone, iPad ili iPod touch postavili tako da pristupaju iCloud e-mailu, moći ćete obrisati poruke iz svih pretinaca, a zatim isprazniti Smeće da biste oslobodili prostor:

 1. Prijeđite prstom ulijevo preko poruke da biste je obrisali.
 2. Otvorite odjeljak Sandučići pa odaberite mapu Smeće. 
 3. Da biste izbrisali jednu po jednu poruku, prijeđite prstom ulijevo na svakoj poruci. Da biste izbrisali sve, dodirnite Uredi, pa Odaberi sve, a zatim Obriši. Dodirnite Obriši sve da biste potvrdili.  

Mac ili Windows PC

Ako iCloud Mail koristite u kombinaciji s programom za e-mail na računalu, primjerice Mail na Macu ili Microsoft Outlook na osobnom računalu, učinite sljedeće:

 • Mail na vašem Mac računalu: obrišite poruke koje vam ne trebaju, zatim odaberite Sandučić > Obriši obrisane stavke i odaberite iCloud e-mail račun s izbornika. Zatim kliknite Ukloni da biste potvrdili.
 • Microsoft Outlook 2010 do Outlook 2016 (Windows): obrišite poruke koje vam više ne trebaju. Outlook će trajno obrisati vaše poruke prilikom sljedećeg zatvaranja i ponovnog pokretanja aplikacije.

iCloud.com

 1. Prijavite se na iCloud.com.
 2. Odaberite E-mail pa odaberite mapu Smeće.
 3. Da biste izbrisali jednu po jednu poruku, odaberite poruku koju želite izbrisati pa odaberite gumb Smeće . Da biste izbrisali više poruka, odaberite poruke koje želite izbrisati pa odaberite Obriši.  

Brisanje audio snimaka

Aplikacija Diktafon na iCloudu sprema vaše audiosnimke na iCloud. Ako vam treba prostora, možete ih jednostavno izbrisati.

iPhone, iPad i iPod touch

 1. Dodirnite Uredi, a zatim odaberite audiosnimke koje želite izbrisati.
 2. Dodirnite opciju Obriši .
 3. Otvorite stavku Nedavno obrisano, a zatim dodirnite Uredi.
 4. Dodirnite Obriši sve ili odaberite audiosnimke pa dodirnite Obriši.

Mac računalo

 1. Odaberite audiosnimke koje želite izbrisati. 
 2. Kliknite Obriši .
 3. Otvorite Nedavno obrisano, a zatim kliknite Izbriši sve ili Izbriši.
 4. Kliknite Izbriši zauvijek za potvrdu. 

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: