Ako se ne možete spojiti sa servisima App Store, iTunes Store ili drugim Appleovim servisima

Saznajte što učiniti ako vidite poruku „Spajanje nije moguće“, ako aplikacija ništa ne učitava ili ako se prekine preuzimanje sadržaja.

Isprobajte ove korake ako se ne možete spojiti ni s jednom od ovih aplikacija ili usluga:

  • App Store
  • iTunes Store
  • Game Center
  • Aplikacija Apple Books
  • Aplikacija Apple Music
  • Apple Fitness+
  • Aplikacija Apple TV
  • Aplikacija Apple News
  • Apple Arcade

Provjerite stranicu sa stanjem sustava

Saznajte je li došlo do prekida usluge u vašoj zemlji ili regiji.

Provjerite Appleovu stranicu o stanju sustava

 

Provjerite je li uređaj povezan s internetom

Povežite se s bilo kojim web-mjestom putem bilo kojeg internetskog preglednika. Ako se ništa ne učitava, na istoj se mreži pokušajte s nekim web-mjestom povezati pomoću drugog uređaja. Ako se s internetom ne možete povezati nijednim uređajem, isključite i ponovno uključite Wi-Fi usmjerivač da biste ga resetirali. Ako se ni dalje ne možete povezati s Wi-Fi mrežom, za pomoć se obratite davatelju internetskih usluga. Ako se samo prvi uređaj ne može povezati s internetom, zatražite pomoć za Wi-Fi na iPhone ili iPad uređajuApple Watch uređajuApple TV uređaju ili Mac računalu.

Ako za povezivanje s internetom na iPhone ili iPad uređaju koristite mobilnu mrežu, provjerite imate li uključen prijenos mobilnih podataka za aplikaciju koju koristite. Da biste to učinili, otvorite aplikaciju Postavke, dodirnite Mobilni podaci pa uključite mobilne podatke.

 

Ažuriranje softvera

Ažurirajte na najnoviju verziju sustava iOS ili iPadOS, macOStvOSwatchOS ili softvera za uređaj koji nije proizveo Apple. Zatim se pokušajte ponovo povezati.

 

Provjera datuma i vremena

Provjerite jesu li datum i vrijeme na uređaju pravilno postavljeni za vašu vremensku zonu. Ako su datum i vrijeme netočni, ažurirajte ih ili uključite opciju za automatsko postavljanje datuma i vremena.

Na iPhone ili iPad uređaju: otvorite aplikaciju Postavke. Dodirnite Općenito, a zatim Datum i vrijeme. Zatražite dodatnu pomoć za datum i vrijeme.
Na Mac računalu: otvorite Postavke sustava, kliknite Općenito, a zatim Datum i vrijeme. Ili otvorite Postavke sustava, a zatim odaberite Datum i sat.
Na Apple TV-u: otvorite Postavke > Općenito > Datum i vrijeme.

 

 

Ako se i dalje ne možete povezati

Ako ste isprobali sve navedene korake, a ipak se ne možete povezati, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.
 

Dostupnost i značajke trgovine ovise o državi ili regiji. Saznajte više o tome što je dostupno u vašoj zemlji ili regiji.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: